Za sportsku infrastrukturu 345.000 eura

Ministarstvo sporta uložiće 345.000 eura u sanaciju, adaptaciju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sportskih infrastrukturnih objekata u devet crnogorskih, uglavnom opština sa sjevera.

Predsjednici opština Plužine, Andrijevica, Rožaje, Mojkovac, Šavnik, Žabljak, Petnjica i Ulcinj potpisali su u Ministarstvu sporta ugovore o finasiranju i sufinansiranju projekata iz oblasti sporta.

Ugovore je danas na sjednici verifikoval i Vlada Crne Gore.

“Zahvaljujući se Ministarstvu sporta, saopštili su da im podrška stiže u pravo vrijeme, koja, najavio je ministar Nikola Janović, neće izostati ni u narednoj godini. Imajući u vidu činjenicu da je adekvatna sportska infrastruktura, preduslov za razvoj i rekreativnog i profesionalnog sporta, Ministarstvo sporta od osnivanja sarađuje sa lokalnim samoupravama i u kontinuitetu analizira stanje u sportskoj infrastrukturi”, saopšteno je iz resora Nikole Janovića.

Analiza trenutnog stanja sportske infrastrukture u 17 lokalnih samouprava u Crnoj Gori jasno je pokazala da je, kako je objasnio Janović, neophodno hitno investirati u tu oblast i to počev od sanacije i adaptacije sportskih terena i izgradnje pomoćnih prostorija i svlačionica, pa do rekonstrukcije i proširivanja tribina i nabavke sportskih rekvizita i opreme.

“Na osnovu navedenih podataka, Ministarstvo sporta sačinilo je listu projekata, imajući u vidu njihovu vrijednost u odnosu na raspoloživi budžet Ministarstva sporta, značaj projekta za sportske subjekte i lokalno stanovništvo, ravnomjeran regionalni razvoj i povezanost projekta sa turizmom, zdravstvom, zaštitom životne sredine i energetskom efikasnošću. Takođe, poseban fokus bio je na opštinama koje nemaju sportsku infrastrukturu ili je u izuzetno lošem stanju. U odabiru prijedloga projekata, Ministarstvo sporta je uzelo u obzir i Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014.-2020. u kojoj je, u kontekstu stvaranja uslova za bolju valorizaciju potencijala na sjeveru Crne Gore, prepoznat i razvoj sportsko-rekreativnog turizma”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo sporta je, shodno navedenim kriterijuma, a na osnovu projekata koje su kandidovale opštine , odlučilo da podrži opštinu Rožaje sa 25.389,13 eura za izgradnju fudbalskog terena sa vještačkom travom.

Novac će dobiti i mojkovačka lokalna samouprava u iznosu od 8.211 eura za izgradnju otvorenog vježbališta u sportskoj zoni, dok će Andrijevica dobiti 20.304,12 eura za izgradnju tribine na stadionu FK Komovi.

Opštini Šavnik pripašće 100.000 eura za izgradnju Otvorenog terena malih sportova, a Žabljaku 59.370 eura za izgradnju terena malih sportova. Opština Petnjica dobiće 41.234 eura za izgradnju sportskih terena, a Ulcinj 34.800 eura za renoviranja sale JU OŠ “Maršal Tito”.

Za Opštinu Plužine opredijeljeno je 49.000 eura za sanaciju i adaptaciju gradskog igrališta.

“Osim navedenih, Ministarstvo sporta podržalo je i najstariju predškolsku ustanovu u Crnoj Gori, cetinjski vrtić ‘Zagorka Ivanović’ koji sljedeće godine slavi 115. rođendan i tim povodom organizuje manifestaciju ‘Dječija olimpijada u Prijestonici Cetinje’ koju je Ministarstvo sporta podržalo sa 5.00, koliko košta nabavka sportskih rekvizita i opreme”, navode iz Ministarstva sporta.

Planirano je, kako je saopšteno, da svi projekti budu završeni najkasnije do juna sljedeće godine.

Preuzeto sa sajta RTCG (http://rtcg.me/vijesti/drustvo/181740/za-sportsku-infrastrukturu–345000-eura.html).

Takođe pročitati i...

Komentariši