Služba zaštite

Komandir:  Nuradin Agović
Adresa: ul “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Telefon: 051/270-290; Mob:069/033-937
e-mail:

 

Istorijat Službe: I pored toga što je Rožaje kao urbano organizovano naselje starijeg datuma, tek od 1958. godine, pod ingerencijom Opštine Rožaje formira se Dobrovoljno vatrogasno društvo kao organizovani vid zaštite od požara i prvi put se imenuje profesionalni rukovodilac Društva.

Tadašnje DVD-o raspolagalo je skromnom opremom, imalo je 30. članova koji su iz različitih radnih organizacija volontirali na dobrovoljnoj osnovi, osim rukovodioca koji je bio profesionalno upošljen. Ovakva organizacija egzistirala je sve do sredine 1978. godine, kada se desio veliki požar u fabrici drvoprerade. Od tada je Odlukom SO-e Rožaje formiran SIZ Protivpožarne zaštite i  dobavljena su dva vatrogasna vozila.

U sastavu SIZ-a PP zaštite formirala se „Vatrogasna jedinica-Rožaje“ sa 8. upošljenih vatrogasaca, za Komandira se imenije dotadašnji rukovodilac vatrogasnog društva.

Shodno „Zakonu o zaštiti i spašavanju“ 2008 god. ukida se Vatrogasna jedinica, a osniva se Služba zaštite Opštine Rožaje sa proširenim ingerencijama i odgovornošću u odnosu na Vatrogasnu.

Služba zaštite je zbog specifičnosti posla posebna služba, osnovana Odlukom o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Rožaje.

Služba zaštite predstavlja stručnu i profesionalnu organizaciju humanitarnog karaktera, koja vrši javnu djelatnost od posebnog  državnog i lokalnog interesa i značaja.

Zaštita i spašavanje obuhvata  preventivno- operativne mjere i radnje koje se preduzimaju prije i nakon akcedentno-incidentnih situacija, a ukoliko do istih dođe, da  se lokalizuju i likvidiraju sa ciljem da posledjice budu što manje.

Služba zaštite vrši sljedeće poslove:

  • pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu;
  • gašenje požara i spašavanje prilikom požara;
  • spašavanje iz ruševina, zemljanih klizišta i sniježnih lavina;
  • spašavanje prilikom poplava, drugih vremenskih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća na rijekama i jezerima;
  • spašavanje na planinama;
  • spašavanje u jamama;
  • spašavanje prilikom saobraćajnih nesreća;
  • spašavanje prilikom udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu;
  • spašavanje prilikom rudarskih nesreća, i sl.

Služba se nalazi u novosagrađenom Vatrogasnom domu u ulici Maršala Tita, u objektu površine oko 500 m2. Novoizgrađeni objekat posjeduje sve sadržaje potrebne za efikasno funkcionisanje Službe je koja osigurava realizaciju kvalitetnog programa rada koji sprovodi kvalifikovani kadar sa profesionalnim pripadnicima Službe zaštite.

Operativni sastav Službe zaštite čine 17 izvršioca zajedno sa rukovodećim kadrom, dežurstvo se obavlja u u četiri smjene po 3 izvršioca.

Vozni park je osavremenjen novim Vatrogasno-spasilačakim vozilima, tako da Služba danas posjeduje četiri svjetski standardizovana vozila: Kombinovano -Navalo vozilo (2005. god) Mercedes-Atego, Autocisterna (prateće vozilo)   Mercedes – Benz Actros 2036AK  4×4   (2009. god.), Autocisterna za gašenje šumskih požara Mercedes – Benz Unimog U-500  4×4  ( 2009. god.),Tehničko vozilo Mercedes – Benz Unimog U-5000  4×4 ( 2009. god.) .

Prema desotogodišnjoj statistici službe, prosječan godišnji broj intervencija iz nadležnosti Službe je oko 280 slučajeva. Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada  službe vrši Predsjednik Opštine.