Služna komunalne policije

Načelnik: v.d. Mensur Kalender
Adresa: ul “M. Tita” bb, 84 310 Rožaje;
E-mail: [email protected];

Komunalna policija opštine Rožaje osnovana je  07.05.2007 godine Odlukom Skupštine Opštine Rožaje.
Nadležnosti službe su da se vrši nadzor u sprovođenju zakona koje regulišu komunalnu oblast odnosno komunalni red. Prevashodno  oblasti nadzora su :
 • nadzor u snadbijevanju vodom,
 • odvođenja odpadnih i atmosferskih voda,
 • kontrola javne čistoće,
 • održavanje pijaca,
 • održavanje zelenih i drugih javnih površina,
 • prevoza, deponovanja otpada,
 • održavanje javne rasvete,
 • održavanje komunalnih objekata,
 • kontrola saobraćajne signalizacije,
 • nadzor lokalnih puteva,
 • nadzor prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju,
 • kontrolisanje auto taksi prevoza,
 • nadzor u izgradnji i postavljanju privremenih objekata,
 • nadzor radnog vremena,
 • kontrola ugostiteljskih objekata po pitanju buke,
 • nadzor u održavanju stambenih i poslovnih objekata,
 • nadzor nad upotrebom državnih i opštinskih simbola,
 • i druge poslove iz oblasti komunalne djelatnosti.