Sportski centar

Direktor: Asad Omerović
Adresa: Carine 2, 84 310 Rožaje
Tel: 051/271-034; Mob:
e-mail: sportskicentarrozaje@hotmail.com;


asad

 

 

Asad Omerović, rođen 18.04.1980. godine u Rožajama. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Rožajama, Fakultet fizičke kulture završio je u Prištini.

Radio je kao nastavnik fizičke kulture u JU Osnovnoj školi “Donja Lovnica” od 2006. do 2007.godine, a u JU Osnovnoj školi “Balotiće” od 01.09.2013.godine. Član je karate kluba “Ibar” Rožaje, bio je igrač kluba “Ibar”, kao i igrač odbojkaškog kluba “Ibar” Rožaje. Bio je trener i osnivač rukometnog kluba “Rožaje”.

Oženjen je i otac troje djece.

 

 

 

 

 

JP Sortski centar osnovan je Odlukom Skupštine Opštine broj 1383 od 10.07.2006.godine.
Osnovna djelatnost Preduzeća je upravljanje i održavanje sportskih objekata  kao i:

  • pružanje usluga u oblasti sporta i sportske rekreacije;
  • pružanje usluga takmičarskom sportu za organizaciju sportskih priredbi i treninga;
  • pružanje usluga građanima i radnim kolektivima u obavljanju sportsko-rekreativnih aktivnosti;
  • organizovanje sportsko- kulturnih i javnih priredbi.

JP “Sportski centar” Rožaje raspolaže sportskom dvoranom, fudbalskim stadionom, pomoćnim fudbalskim terenom kao i kompleksom terena za male sportove.

Sportska dvorana zadovoljava standrade za organizaciju sportskih priredbi vezanih za košarku, odbojku, rukomet, mali fudbal, stoni tenis, džudo, karate i ostale dvoranske sportove.

Fudbalski stadion sa pratećim objektima i pomoćnim terenom zadovoljavaju standarde za održavanje svih sportskih takmičenja.

Postojeća infrastruktura kao i izgradnja planiranih  infrastrukturnih objekata, sam položaj kao i idealna nadmorska visina  od 1140 metera predstavlja  veliki potencijal  za pripremu sportskih ekipa.