Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2017/2018.godinu

Sekretarijat za opštu upravu Opštine Rožaje, na osnovu člana 7 Odluke o stipendiranju i odobravanju jednokratne pomoći studentima br.3434 od 24.08.2015.godine (Sl.list CG –Opštinski propisi 31/2015 od 08.09.2015.godie), a u vezi  sa članom 10 stav 1 Odluke o izmjenama i dopunama   Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave  br.3348 od 12.08.2016.godine (,,SL. list CG opštinski propisi“ broj,38/16 od 25.08.2016.godine), raspisuje,

KONKURS

ZA DODJELU  STIPENDIJA  ZA  ŠKOLSKU  2017/2018. GODINU

 

                                                                                                1. USLOVI KONKURSA

Pravo na ostvarivanje stipendije imaju studenti:

 • Koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Rožaje;
 • Koji su redovno završili prethodne godine studija u predviđenom roku;
 • Koji ne primaju stipendiju od strane drugog subjekta;

 

2. KRITERIJUMI ZA  DODJELU  STIPENDIJE

 • Kriterijum po prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom prethodnih studijskih godina;
 • Kriterijum socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika;
 • Deficitarno zanimanje;
 • Paralelno studiranje;

 

Svaki student može učestvovati na konkursu po jednom kriterijumu koji izabere kao

najpovoljniji.

 

3. POTREBNA DOKUMENTA

 • Uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave o prebivalištu studenta.
 • Uvjerenje Fakulteta (Akademije) o upisu tekuće godine studija (2017/18) u kojem će biti naznačeno da se semestar studijske godine upisuje prvi put kao i studijska godina kada je student upisan na Fakultet (Akademiju).
 • Uvjerenje Fakulteta (Akademije) o broju položenih spita iz prethodne nastavne godine (2015/16) sa ocjenama po predmetima i ukupnim prosjekom ocjena (za studente po Bolonjskoj deklaraciji visokoškolska ustanova će prikazati prosjek ocjena iz prethodne godine i u cifarskom ekvivalentu sa dvije decimale).
 • Uvjerenje Fakulteta (Akademije) o trajanju studija i apsolventskog staža (za studente završnih godina).
 • Za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku potrebno je dostaviti prevod stalnog sudskog tumača.

Pored  dokaza o ispunjenosti opštih uslova, student je dužan priložiti i dokaze vezane za

kriterijume predviđene tačkom II ovog konkursa.

 

4. ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije je 30 dana (od 30.09.2017.g. do 30.10.2017.godine).

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

5. DODJELA STIPENDIJA

Redosljed studenata za dodjelu stipendija utvrđuje se na osnovu kriterijuma utvrđenih Odlukom o stipendiranju studenata (br.3434 od 24.08.2015.godine, Sl.list CG –Opštinski propisi 31/2015 od 08.09.2015.godine)  i Pravilnika o radu  Komisije.

Odluka  o dodjeli stipendija se objavljuje na oglasnoj tabli u zgradi Opštine ,na jednom elektronskom mediju i web sajtu Opštine Rožaje.

 

6. VISINA STIPENDIJE

Stipendija za školsku 2017-2018 godinu isplaćivaće se za 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 50  eura.

Korisnik stipendije potpisuje ugovor o stipendiranju sa Predsjednikom opštine kojim se preciziraju međusobna prava i obaveze.

 

7. KONKURSNI OBRAZCI I INFORMISANJE O POSTUPKU SPROVOĐENJA KONKURSA

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju i sve informacije vezane za isti mogu se dobiti u kancelariji Sekretarijata za opštu upravu – Opština Rožaje, isti je objavljen na web sajtu Opštine Rožaje,  www.rozaje.me, a možete isti preuzeti OVDJE

 

Broj,1131

Rožaje, 29.09.2017.god.

 

                                                                                                       S E K R E T A R ,

                                                                                           Hamdo Šutković, dipl.pravnik

 

Takođe pročitati i...

Komentariši