Geografski položaj

Rožajsko područje geografski se prostire između 42° i 45’ I 42° I 59’ sjeverne širine i 17° i 41’ i 18° i 0’ istočne geografske dužine. Nalazi se u sjevernom dijelu Crne Gore odnosno na tromeđi Srbije, Crne Gore i Kosova. Opština Rožaje se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Crne Gore. Natkriljuju je crnogorske Prokletije, a u neposrednom susjedstvu su joj jugozapadna Srbija i Kosovo pa ovaj kraj predstavlja tromeđu.

Rožajsko područje ima razvijen reljef i visoku prosječnu nadmorsku visinu i kao takvo može se svrstati u visokoplaninske oblasti sa određenim specifičnostima a zahvata površinu od 432 km2 . Sam grad nalazi se na 1006 m nadmorske visine. Okružuju ga sa jugoistočne strane, prema Kosovu visoke planine Štedim (2272), Rusolija (2381),  Žljeb (2352), Sijenova (1954),  Beleg (2043) i  Pogled (2154).  Jugozapadna granica, koja odvaja rožajsko područje od Rugove, ide vrhom Hajle, čiji najviši vrh je visok 2403 metra, i Dermandola (2119).

Granicu prema beranskoj kotlini, čine planine Smiljevica (1963), Skrivena (1688), i Kacuber (1573). Sa sjeverozapadne strane, prema Gornjem Bihoru i Pešteri, Rožaje gleda na niz relativno nižih planinskih vrhova: Turjak (1469), Vlahovi (1543), Musina jama (1655), Gradina ( 1754), Krstača(1756). Sjeveroistočnu granicu čine Vranjača (1545), Petka (1432), Markov krš (1355), Brezovica (1300),Greben (1148), Vučanske šume (1143) i Debelo brdo (1086).

Vidi mapu