Glavni administrator

Irma Selmanović, dipl. pravnica
Adresa: ul “M.Tita” bb 84 310 Rožaje;
Tel: 051/274-552; Mob: 068/898-415
E-mail: [email protected]

DUŽNOSTI GLAVNOG ADMINISTRATORA:
  • rješava u drugostepenom upravnom postupku,
  • koordinira rad organa lokalne uprave i službi,
  • stara se o zakonitom, efikasnosnom i ekonomičnom vršenju poslova organa i službi lokalne uprave,
  • daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova,
  • daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi,
  • izvršava akte Predsjednika opštine koje donosi u ostvarivanju funkcija usmjeravanja i koordiniranja radom organa i službi lokalne uprave,
  • predlaže i preduzima mjere u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave,
  • podnosi izvještaj o svom radu,
  • obavještava javnost o svom radu,
  • obavlja i druge poslove po ovlašćenju Predsjednika Opštine u skladu sa zakonom.