Služba za unutrašnju reviziju

Načelnik Službe: Džeko Kožar, dipl.ecc
Adresa: ul: “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Tel: 051; Mob:

 

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:

– operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, sa ciljem poboljšanja poslovanja;

– procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;

– izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja Predsjedniku opštine;

– obavljanje posebne revizije na zahtjev Predsjednika opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije;

– praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;

– davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;

– izradu stateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih;

– izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije;

– saradnju sa Jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja;

– saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima;

– praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije;

– praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije, obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom.