Category: Najave

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list RCG” br.42/04, 28/04, 75/05, 13/06 i  Sl.list CG” br. 88/09, 3/10, 38/12, 10/14 i 57/14), člana...

Akcija čišćenja snijega

Ogromna količina snijega koja prethodna dva dana otežava funkcionisanje stanovništva naše opštine stvara pretpostavke za organizaciju akcije čišćenja snijega koja ima za cilj da omogući...