Kultura

Rožaje je mali ali moderan grad, čiji kulturni život postaje sve intenzivniji. Glavna gradska institucija za organizovanje kulturnog života je lokalni Centar za kulturu, koji ima i svoju izdavačku djelatnost.

U Centru za kulturu se nalaze galerija, bioskop, gradska biblioteka i čitaonica.

Javna ustanova Centar za kulturu Rožaje formirana je 1991. godine Odlukom Skupštine opštine Rožaje. Prije toga poslovi kulture organizovali su se u okviru Narodnog univerziteta.

Djelatnosti Centra su od posebnog društvenog interesa i obuhvataju: 

 • Organizovanje i unapređivanje kulturno – umjetničke djelatnosti i kulturnog života u opštini
 • Organizovanje i priređivanje kulturno – umjetničkih nastupa pozorišnih predstava, muzičkih nastupa, književnih večeri i likovnih izložbi
 • Organizovanje festivala i manifestacija opštinskog, državnog i međunarodnog značaja, kulturno obrazovnog karaktera
 • Organizovanje prigodnih programa povodom obilježavanja značajnih državnih praznika, jubileja i sl.
 • Organizovanje predavanja, seminara i kurseva vezanih za osnovne djelatnosti Centra
 • Unapređivanje amaterskog kulturno – umjetničkog stvaralaštva
 • Redovno prikazivanje filmova
 • Saradnja sa drugim institucijama i organizacijama iz oblasti kulture
 • Druge poslove koje osnivač stavi u nadležnost Centra

Manifestacije koje organizuje Centar za kulturu: 

 • Međunarodni festival dječije pjesme “Zlatna pahulja”
 • Rožajsko kulturno ljeto
 • Dani gljiva i ljekovitog bilja
 • Septembarski dani kulture
 • Književni susreti “Miroslav Đurović”
 • Likovni salon Likovnog kluba “Kula”

Izdavačka djelatnost: 

 • Časopis Rožajski zbornik
 • Knjige i publikacije

U sklopu Centra za kulturu djeluje i Folklorni ansambl koji je osnovan 2004. godine. Folklorni ansambl Centra za kulturu potiče sa bogatog folklornog vrela rožajskog kraja. Folklorni ansambl baštini igre, muziku, pjesme i običaje naroda koji žive u Crnoj Gori i regionu. Imao je veliki broj nastupa u zemlji i inostranstvu gdje je dobio i vrlo značajne nagrade i priznanja. Broji preko dvjesta članova različitih uzrasta podijeljenih u četiri grupe.

Plesna grupa “Pahulje” – osnivanje plesne grupe vezuje se za početak održavanja Međunarodnog festivala dječije pjesme “Zlatna pahulja”. U okviru plesne grupe aktivno je sedamdesetak djece. Na repertoaru imaju moderne plesove.

Muzička radionica – od nedavno je u Centru za kulturu počela da radi muzička radionica – škola klavira koju vodi muzički pedagog Izeta Ika Bučan. Radionicu pohađa tridesetak polaznika.

Na prisustvo više kultura u različitim periodima praistorije i istorije u rožajskom kraju ukazuju mnogi toponimi, narodna predanja, a posebno mnogi kulturno-istorijski spomenici. U blizini grada , na brdu Brezovici, nalaze se dobro očuvani ali ne i dovoljno istraženi i izučeni ostaci ilirskog naselja. Brojni su i spomenici materijalne kulture iz srednjeg vijeka i turskog doba. Najznačajniji medju njima su:

 • Kurtagića džamija koju je 1697. godine podigao sultan Murat II;
 • Kučanska džamija sagrađena 1830. godine;
 • Ganića Kula sagrađena u prvim godinama XIX vijeka;
 • Crkva Ružica u Suhom Dolu;
 • Crkva Gospođin vrh na istoimenoj planini, zadužbina Jelene Anžujske, žene Uroša I Nemanjića;