Služba Skupštine

Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine opštine Rožaje, radnih tijela Skupštine, odbornika u Skupštini, Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi i određene poslove za klubove odbornika.

Služba u saradnji i preko opštinskih organa lokalne uprave obavlja: 

  • poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Skupštine,
  • administrativno-tehničke poslove za radna tijela,
  • administrativno-tehničke poslove za potrebe kluba odbornika u vezi sa obavljanjem odborničke funkcije,
  • poslove protokola za potrebe Skupštine,
  • pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbornika i radnih tijela,
  • izradjuje tekstove usvojenih akata (odluke, preporuke, zaključci…) i priprema ih za njihovo objavljivanje u ’’Sl.listu RCG’’ – opštinski propisi.
  • priprema, sredjuje i čuva propise i druge akte koje donosi Skupština,
  • vrši i druge stručne i administrativno-tehničke poslove po zahtjevu Skupštine i predsjednika Skupštine.