Legalizacija


 1. Zahtjev – Hot (Avdija) Fahrudin
 2. Zahtjev – Hot (Desto) Fadil
 3. Zahtjev – Hot (Hamdo) Hasnija
 4. Zahtjev – Husović (Murat) Fehrat
 5. Zahtjev – JU OŠ Daciće
 6. Zahtjev – Kajević (Emina) Naja
 7. Zahtjev – Kalač (Džemo) Feho 457
 8. Zahtjev – Kalač (Džemo) Feho
 9. Zahtjev – Kalač (garo) Asad 459
 10. Zahtjev – Kalač (Huso) Zaim
 11. Zahtjev – Kalač (Ibrahim) Bajram
 12. Zahtjev – Kalač (Misin) Ismet 1
 13. Zahtjev – Kalač (Misin) Ismet
 14. Zahtjev – Kalač (Ramiz) Edin
 15. Zahtjev – Kalač (Šefto) Huso
 16. Zahtjev – Kalender (Ibrahim) Irfan
 17. Zahtjev – Kalender (Zeno) Rafet
 18. Zahtjev – Kalender (Zeno) Ramiz 1
 19. Zahtjev – Košuta (Brahim) Redža
 20. Zahtjev – Košuta (Nuho) Salih 436
 21. Zahtjev – Košuta (Salih) Admir 437
 22. Zahtjev – Kuč (Ramiz) Senad 441
 23. Zahtjev – Kujević (Maksut) Ismet, Safet, Izet, Hankija (majka)
 24. Zahtjev – Kurpejović (Reko) Nafija
 25. Zahtjev – Kurtagić (Sadik) Salih
 26. Zahtjev – Luboder (Halko) Izet
 27. Zahtjev – Lukač (Jusuf) Hajran
 28. Zahtjev – Mandžukić (Šabo) Omer
 29. Zahtjev – Mujević (Ruždija) Armin i M (Hilmo) Nermin 1
 30. Zahtjev – Mujević (Ruždija) Armin i M (Hilmo) Nermin
 31. Zahtjev – Zoranić (Musa) Safet
 32. Zahtjev – Zoranić (Musa) Safet
 33. Zahtjev – Zekić (Zeka) Elvedin
 34. Zahtjev – Zekić (Zećir) Smako
 35. Zahtjev – Zekić (Alija) Zilha 462
 36. Zahtjev – Šutković (Vejsel) Edita 435
 37. Zahtjev – Šutković (Salko) Bekrija
 38. Zahtjev – Škrijelj (Jakup) Refik 456
 39. Zahtjev – Šahman (Sadrudin) Almir 454
 40. Zahtjev – Šabović (Remzija) Ilhan
 41. Zahtjev – Sinanović (Jakup) Rešit
 42. Zahtjev – Sinanović (Emin) Zijad
 43. Zahtjev – Sinančević (Rasim) Mujo
 44. Zahtjev – Sinančević (Džemo) Mehmed
 45. Zahtjev – Seferović (Hivza) Harun
 46. Zahtjev – Salihović (Smail) Džemal 451
 47. Zahtjev – Salihović (Haso) Muhamed 469
 48. Zahtjev – Salihović (Haso) Muhamed 468
 49. Zahtjev – Nurković (Deko) Erzet
 50. Zahtjev – Musić (Zajo) Izet 442
 51. Zahtjev – Murić (Zejnel) Safet 455
 52. Zahtjev – Murić (Zejnel) Ćerim 434
 53. Zahtjev – Murić (Numan) Soko
 54. Zahtjev – Murić (Mehmed) Hivzo 450
 55. Zahtjev – Murić (Mehmed) Hivzo 449
 56. Zahtjev – Murić (Mehmed) Hivzo 448
 57. Zahtjev – Murić (Mehmed) Hivzo 447
 58. Zahtjev – Murić (Husein) Muhamed 475
 59. Zahtjev – Murić (Husein) Medžid 474
 60. Zahtjev – Murić (Hilmo) Omer 446
 61. Zahtjev – Murić (Hilmo) Hasim i Harun 444
 62. Zahtjev – Murić (Hilmo) Hasim 445
 63. Zahtjev – Murić (Hilmo) Harun 443
 64. Zahtjev – Murić (Avdija) Almir
 65. Zahtjev – Muković (Nazim) Sabahudin 439
 66. Zahtjev – Muković (Nazim) Rešad 440
 67. Zahtjev – Agić (Refik) Izet i Elsan
 68. Zahtjev – Halilović (Zeka) Esad
 69. Zahtjev – Feleć (Mehmed) Muamer
 70. Zahtjev – Fejzić (Adem) Remzija
 71. Zahtjev – Fazlić (Ibro) Jusuf 464
 72. Zahtjev – Fazlić (Ibro) Jusuf 463
 73. Zahtjev – Duraković (Reko) Edin 470
 74. Zahtjev – DOO TOFI Rožaje
 75. Zahtjev – Demić (Avdija) Senad
 76. Zahtjev – Dedeić (Sait) Džemaludin
 77. Zahtjev – Dedeić (Nazif) Muamer
 78. Zahtjev – Dedeić (Ibiš) Ismet
 79. Zahtjev – Dedeić (Ibiš) Ismet 2
 80. Zahtjev – Dedeić (Ibiš) Ismet 1 477
 81. Zahtjev – Dautović (Zeća) Rahman
 82. Zahtjev – Dautović (Tafil) Naser 452
 83. Zahtjev – Dautović (Muslija) Nedžad
 84. Zahtjev – Dautović (Jusuf) Omer
 85. Zahtjev – Dautović (Hivzo) Munir
 86. Zahtjev – Dacić (Sadik) Safet
 87. Zahtjev – Dacić (Misin) Rustem
 88. Zahtjev – Dacić (Misin) Ibrahim
 89. Zahtjev – Dacić (Mehmeda) Lejla 460
 90. Zahtjev – Dacić (Ismet) Amer
 91. Zahtjev – Dacić (Bajram) Izet
 92. Zahtjev – Dacić (Ahmet) Nedžad 465
 93. Zahtjev – Crnić (Abdulah) Senad
 94. Zahtjev – Agović (Adem) Faruk
 95. Zahtjev – Agović (Adem) Faruk 1
 96. Zahtjev – Agović (Abit) Remzo
 97. Zahtjev – Zejnelagić (Amir) Fahrudin
 98. Zahtjev – Šutković (Zahit) Džemal
 99. Zahtjev – Škrijelj (rašit) Ruždija
 100. Zahtjev – Škrijelj (Alija) Harun
 101. Zahtjev – Šabotić (Vehbija) Mirsad
 102. Zahtjev – Šabotić (Abaz) Esad
 103. Zahtjev – Seferović (Refik) Raif
 104. Zahtjev – Seferović (Halit) Mehmedin
 105. Zahtjev – Rastoder (Ibrahim) Ramo
 106. Zahtjev – Račić (Šućro) Izeta rođ. Čindrak
 107. Zahtjev – Omerović (Omera) Hivzija
 108. Zahtjev – Omerović (Ibrahim) Merlin
 109. Zahtjev – Nurković (Umer) Idriz
 110. Zahtjev – Nurković (Umer) Hilmo
 111. Zahtjev – Nurković (Umer) Hilmo 1
 112. Zahtjev – Nurković (Mušan) Sead
 113. Zahtjev – Nurković (Ćerim) Ćazim
 114. Zahtjev – Novalić (Pašo) Avdo
 115. Zahtjev – Novalić (Pašo) Adil
 116. Zahtjev – Murić (Rifat) Ramiz
 117. Zahtjev – Murić (Maksut) Ljutvija
 118. Zahtjev – Murić (Ćamil) Redžep
 119. Zahtjev – Ličina (Faik) Edin i Ervin
 120. Zahtjev – Ličina (Faik) Edin i Ervin 1
 121. Zahtjev – Kuč (Delija) Ruždija
 122. Zahtjev – Kasumović (Šefko) Munirka i K.(Alija) Omer
 123. Zahtjev – Kasumović (Alija) Omer
 124. Zahtjev – Kardović (Ernes) Selver
 125. Zahtjev – Kalač (Ljutvija) Džibo
 126. Zahtjev – Kalač (Džibo) Alen
 127. Zahtjev – Husović (Zeptija) Esad
 128. Zahtjev – Hot (Zeka) Nazim
 129. Zahtjev – Hot (bajram) Sulejman
 130. Zahtjev – Grlić (Husein) Ismet
 131. Zahtjev – Fejzić (Hasan) Safet
 132. Zahtjev – Fejzić (Hasan) Safet 1
 133. Zahtjev – Džudžević (Hamdija) Mirsad
 134. Zahtjev – Drešaj (Dino) Fatmir
 135. Zahtjev – DOO Tofi Rožaje
 136. Zahtjev – DOO Creative- Husović (Dano) Ismet
 137. Zahtjev – Demić (Omer) Mersad
 138. Zahtjev – Dautović (Rustem) Ismet
 139. Zahtjev – Dautović (Rustem) Ismet 1
 140. Zahtjev – Dautović (Halit) Safedin
 141. Zahtjev – Cikotić (Hilmo) Alen
 142. Zahtjev – Cikotić (Alija) Rahim
 143. Zahtjev – Cikotić (Alija) Rahim 1
 144. Zahtjev – Bibić (Misin) Esad
 145. Zahtjev – Bibić (Hasim) Hajran
 146. Zahtjev – Beloica (Novica) Miladin
 147. Zahtjev – Avdić (Avdo) Ćerim
 148. Zahtjev – Agić (Muhamed) Redžep
 149. Zahtjev – Avdić (Avdo) Ćerim
 150. Zahtjev – Avdić (Avdo) Naser
 151. Zahtjev – Bajrović (Ibra) Enisa
 152. Zahtjev – Čindrak (Delija) Ramiz
 153. Zahtjev – Čindrak (Delija) Remzo
 154. Zahtjev – Dacić (Mehmed) Ernad
 155. Zahtjev – DOO Baka com – Berane
 156. Zahtjev – Đozović (Haćim) Enver
 157. Zahtjev – Đozović Nezir
 158. Zahtjev – Honsić (Feho) Esmir
 159. Zahtjev – Honsić (Jašar) Sait
 160. Zahtjev – Hot (Bajram) Sulejman
 161. Zahtjev – Kačar (Alija) Munever
 162. Zahtjev – Kalač (bega) Almer
 163. Zahtjev – Kardović (Rasim) Ferdžan
 164. Zahtjev – Konn (Hasan) Muzafera
 165. Zahtjev – Kuč (Iso) Juso 1
 166. Zahtjev – Kuč (Iso) Juso 2
 167. Zahtjev – Kuč (Jusuf) Smail
 168. Zahtjev – Kuč (Ramo) Nevzat
 169. Zahtjev – Kuč (Rasim) Almir
 170. Zahtjev – Kurpejović (Tahir) Hajriz
 171. Zahtjev – Luboder (Sadik) Alen
 172. Zahtjev – Ljaić (Binjaka) Ćerim
 173. Zahtjev – Mujević (Ćerima) Muzafer
 174. Zahtjev – Mujević (Ćerima) Rešad
 175. Zahtjev – Murić (Bećir) Halko
 176. Zahtjev – Murić (Bećir) Salko
 177. Zahtjev – Nokić (Jusuf) Fuad
 178. Zahtjev – Nurković (Nadžip) Hamid
 179. Zahtjev – Osmanović 8destan) Selmo
 180. Zahtjev – Pepić (Redžep) Avdulah
 181. Zahtjev – Philipp (Hasana) Fetija
 182. Zahtjev – Profesionalna vatrogasna jedinica
 183. Zahtjev – Seferović (Hasan) Hajzer
 184. Zahtjev – Seferović (Hasan) Husein
 185. Zahtjev – Seferović (Hasan) Samer
 186. Zahtjev – Strmbov (Angel) Todor
 187. Zahtjev – Suljić (Nuradin) Elvir
 188. Zahtjev – Šahić (Smail) Amel
 189. Zahtjev – Šaljić (Šaban) Sahit
 190. Zahtjev – Škrijelj ( Bahto) Hava
 191. Zahtjev – Šutković (Amir) Zulfo
 192. Zahtjev – Šutković (Ćamil) Džemal
 193. Zahtjev – Šutković (Selim) Hajruša
 194. Zahtjev – Zećirović (Bećir) Emir
 195. Zahtjev – Avdić (Ramo) Enis
 196. Zahtjev – Bajrović (Džemail) Muzafer
 197. Zahtjev – Crveni krst Rožaje
 198. Zahtjev – Dacić (Arslan) Šaćir
 199. Zahtjev – Dacić (Avdija) Sabina
 200. Zahtjev – Dautović (Hamdija) Fehmija
 201. Zahtjev – Dautović (Iljaz) Alija
 202. Zahtjev – Dautović (Iljaz) Anes
 203. Zahtjev – Dautović (Iljaz) Mevljudin
 204. Zahtjev – Dautović (Jonuz) Sabira
 205. Zahtjev – Dautović (Nazif) Iljaz
 206. Zahtjev – Dautović (Rašit) Samija
 207. Zahtjev – Fetahović (Vehbija) Ekrem
 208. Zahtjev – Hodžić (Husein) Halil
 209. Zahtjev – Hot (Hamo) Šaban
 210. Zahtjev – Hot (Sinan) Pajazit
 211. Zahtjev – Husović (Salim) Esad
 212. Zahtjev – Kalač Enis
 213. Zahtjev – Kuč (Kamber) Mersad
 214. Zahtjev – Mujević (Hazbija) Fahrija rođ. Škrijelj 1
 215. Zahtjev – Mujević (Hazbija) Fahrija rođ. Škrijelj
 216. Zahtjev – Murić (Fehim) Fahrudin
 217. Zahtjev – Murić (Ramo) Omer
 218. Zahtjev – Murić (Sabit) Bajro
 219. Zahtjev – Seferović (Zenun) Mehmed
 220. Zahtjev – Sinanović (Hanefija) Elvir
 221. Zahtjev – Šutković (Šerif) Mehdija
 222. Zahtjev – AD Crnagoraput 1
 223. Zahtjev – AD Crnagoraput
 224. Zahtjev – Dedeić (Ćamil) Hajro 1
 225. Zahtjev – Dedeić (Ćamil) Hajro
 226. Zahtjev – Dedeić (Habib) Samir
 227. Zahtjev – Feleć (Šabo) Mirsad
 228. Zahtjev – Hasić (Salih) Ferhan
 229. Zahtjev – Kalač (Hajriz) Hajran, Rešad i Ruždo
 230. Zahtjev – Kalač (Sinan) Sabro i dr 8.dio
 231. Zahtjev – Kuč (Raif) Rifat
 232. Zahtjev – Kujević (Vehbo) Ramiz
 233. Zahtjev – Ličina (Džemo) Sabahudin
 234. Zahtjev – Ličina (Džemo) Safedin
 235. Zahtjev – Ličina (Hadro) Elez
 236. Zahtjev – Ličina (Hadro) Raif
 237. Zahtjev – Luboder (Bećir) Adem
 238. Zahtjev – Mandžukić (Šabo) Azem
 239. Zahtjev – Meljović (Adem) Ahmet
 240. Zahtjev – Mujević (Alija) Rifat
 241. Zahtjev – Mujević (Ćamil) Redžo
 242. Zahtjev – Mujević (Ramiz) Mersad
 243. Zahtjev – Muković (Hakija) Ernes
 244. Zahtjev – Muković (Šemso) Emir
 245. Zahtjev – Muratović (Habib) Džemila
 246. Zahtjev – Murić (Ćerim) Hankija
 247. Zahtjev – Murić (Hasan) Emir
 248. Zahtjev – Murić (Jusuf) Bajram
 249. Zahtjev – Murić (Rušo) Belo
 250. Zahtjev – Murić (Zejnel) Šefkija
 251. Zahtjev – Nurković (Arslan) Hidajet
 252. Zahtjev – Nurković (Bido) Sabro, Faik, Haris i Refadija
 253. Zahtjev – Nurković (Bido) Velija
 254. Zahtjev – Nurković Velija
 255. Zahtjev – Omerović (Ćazim) Aćim
 256. Zahtjev – Omerović (Mujo) Asad 1
 257. Zahtjev – Omerović (Mujo) Asad
 258. Zahtjev – OŠ Balotiće PU Grahovo 926
 259. Zahtjev – OŠ Balotiće PU Kujevići
 260. Zahtjev – Redžić (Ramiz) Refik
 261. Zahtjev – Seferović (Refik) Faruk
 262. Zahtjev – Skenderović (Selma) Damir
 263. Zahtjev – Spahić (Redžep) Adnan
 264. Zahtjev – Šahić (Amir) Fadil
 265. Zahtjev – Šahić (Amir) Fetah 1
 266. Zahtjev – Šahić (Amir) Fetah
 267. Zahtjev – Šahman (Raif) Safet 1
 268. Zahtjev – Šahman (Raif) Safet
 269. Zahtjev – Škrijelj (Hazir) Ljutvija
 270. Zahtjev – Škrijelj (Ljutvija) Nermin 1
 271. Zahtjev – Škrijelj (Ljutvija) Nermin 2
 272. Zahtjev – Tarhaniš (Rustem) Zeno
 273. Zahtjev – Tiganj (Sadrija) Demo
 274. Zahtjev – Topalović (Jonuz) Ćamil
 275. Zahtjev -Kalač (Avdija) Hazbija
 276. Zahtjev -Husović (Rašit) Rahman
 277. Zahtjev -Bibić (Hazir) Habib
 278. Zahtjev – Šutković (Nuho) Esad
 279. Zahtjev – Šutković (Esad) Salih
 280. Zahtjev – Šutković (Esad) Salih 1
 281. Zahtjev – Šutković (Esad) Orhan
 282. Zahtjev – Šutković (Esad) Alija i Š (Nuha) Esad
 283. Zahtjev – Škrijelj (Musa) Džafer
 284. Zahtjev – Škrijelj (Esad) Emir
 285. Zahtjev – Škrijelj (Džafer) Ermin
 286. Zahtjev – Škrijelj (Džafer) Đule
 287. Zahtjev – Šahić (Amir) Fikret
 288. Zahtjev – Pepić (Redžep) Fadil i Fehim
 289. Zahtjev – Muković (Hazir) Isljam
 290. Zahtjev – Kurtagić (Hilmo) Halil
 291. Zahtjev – Kurtagić (Bajram) Elza
 292. Zahtjev – Kuč (Zenun) Asmir
 293. Zahtjev – Kuč (Dželja) Munever
 294. Zahtjev – Kardović (Mithat) Ertan 2
 295. Zahtjev – Kardović (Mithat) Ertan 1
 296. Zahtjev – Kalender (hasim) Hajradin
 297. Zahtjev – Kalač (Ramiz) Džema, Izet i Izudin
 298. Zahtjev – Husović (Hazbo) Ibrahim
 299. Zahtjev – Husović (Hajro) Alija
 300. Zahtjev – Hodžić (Osman) Faik
 301. Zahtjev – Hodžić (Numan) Sabahatin
 302. Zahtjev – Hodžić (Mursel) Ahmet
 303. Zahtjev – Hasić (Ferhan) Ermin
 304. Zahtjev – Halilović (Zeka) Sead
 305. Zahtjev – Hadžić (Avdul) Emin
 306. Zahtjev – Gusinjac (Hamdija) Ruždija
 307. Zahtjev – Fetahović (Vehbo) Sabahudin
 308. Zahtjev – Fejzić (Mehmedin) Fadil
 309. Zahtjev – Fejzić (Daut) Izeta
 310. Zahtjev – DOO Wahels
 311. Zahtjev – DOO Wahels 1
 312. Zahtjev – Demić (Hamdo) Remzo
 313. Zahtjev – Dedeić (Šećo) Arslan
 314. Zahtjev – Dedeić (Adnan) Admir
 315. Zahtjev – Dautović (Mustafa) Šefko
 316. Zahtjev – Dautović (Jusuf) Rešad
 317. Zahtjev – Dautović (Hivzo) Suat
 318. Zahtjev – Dacić (Mehmed) Asmir
 319. Zahtjev – Dacić (Jusuf) Alija
 320. Zahtjev – Dacić (Isljam) Ismet
 321. Zahtjev – Bulatović (Miodrag) Milinko
 322. Zahtjev – Bralić (Hasim) Sefedin
 323. Zahtjev – Bralić (Etem) Zeno
 324. Zahtjev – Bogućanin (Meta) Meta 1
 325. Zahtjev – Biševac (Juso) Šemso
 326. Zahtjev – Ahmatović (Omer) Hamid
 327. Zahtjev – Agović (Ramiz) Denisa
 328. Zahtjev – Adrović (Hakija) Malića
 329. Zahtjev – Husović (Rasim) Mervad
 330. Zahtjev – Ibrahimović (Habib) Rafet
 331. Zahtjev – Ibrahimović (Rahman) Safet
 332. Zahtjev – Jakupović (Hajro) Nurija
 333. Zahtjev – Kalač (Ahmo) Ervina i K (Ibrahim) Etem
 334. Zahtjev – Kalač (Husnija) Salija
 335. Zahtjev – Kalač (Istrefa) Edvina
 336. Zahtjev – Kalač (Ljutvo) Damir
 337. Zahtjev – Kalač (Ljutvo) Nermin
 338. Zahtjev – Kalač (Maksut) Sait
 339. Zahtjev – Kalač (Ramzija) Nedžad
 340. Zahtjev – Kalač (Selim) Džemal
 341. Zahtjev – Kalač (Sinan) Mahmut 1
 342. Zahtjev – Kalač (Sinan) Mahmut 2
 343. Zahtjev – Kalač Kemal
 344. Zahtjev – Kardović (Džemal) Elvis
 345. Zahtjev – Kardović (Husnija) Adnan
 346. Zahtjev – Kuč (Raif) Esad
 347. Zahtjev – Kuč Edis
 348. Zahtjev – Kurpejović (Faik) Dženan
 349. Zahtjev – Ledinić (Remzija) Erdan
 350. Zahtjev – Ledinjić (Velija) Mersad 2
 351. Zahtjev – Ledinjić (Velija) Mersad
 352. Zahtjev – Ledinjić (Velija) Raif
 353. Zahtjev – Ličina (Džibo) Šefko
 354. Zahtjev – LIčina (Murat) Mithat
 355. Zahtjev – Luboder (Feriz) Safet
 356. Zahtjev – Ljaić (Hajradin) Ernad
 357. Zahtjev – Mehović (Arif) Fildaheta
 358. Zahtjev – Monić (Sulejman) Erdan
 359. Zahtjev – Muhović (Dešo) Elmaza
 360. Zahtjev – Mujević (Velija) Selver
 361. Zahtjev – Muković (Hasko) Fikret
 362. Zahtjev – Mulić (Azem) Nadija
 363. Zahtjev – Mulić (Zejto) Mersudin i Mevljudin
 364. Zahtjev – Murić (Azem) Rejhan
 365. Zahtjev – Murić (Hafiz) Edin
 366. Zahtjev – Murić (Hako) Hajradin
 367. Zahtjev – Murić (Ljule) Ragip
 368. Zahtjev – Murić (Ljuza) Rifat
 369. Zahtjev – Murić (Safet) Suad
 370. Zahtjev – Murić (Šemso) Ismeta
 371. Zahtjev – Murić (Uka) Munir
 372. Zahtjev – Pepeljak (Saliha) Emir
 373. Zahtjev – Šabović (Mehmed) Edip i Ertekan
 374. Zahtjev – Šabović (Mehmed) Ertekan
 375. Zahtjev – Škrijelj (Sado) Sead
 376. Zahtjev – Šutković (Bajram) Bajruš
 377. Zahtjev – Zejnelović (Hajriz) Delija
 378. Zahtjev – Husović (Rasim) Mervad
 379. Zahtjev – Ibrahimović (Habib) Rafet
 380. Zahtjev – Ibrahimović (Rahman) Safet
 381. Zahtjev – Jakupović (Hajro) Nurija
 382. Zahtjev – Kalač (Ahmo) Ervina i K (Ibrahim) Etem
 383. Zahtjev – Kalač (Husnija) Salija
 384. Zahtjev – Kalač (Istrefa) Edvina
 385. Zahtjev – Kalač (Ljutvo) Damir
 386. Zahtjev – Kalač (Ljutvo) Nermin
 387. Zahtjev – Kalač (Maksut) Sait
 388. Zahtjev – Kalač (Ramzija) Nedžad
 389. Zahtjev – Kalač (Selim) Džemal
 390. Zahtjev – Kalač (Sinan) Mahmut 1
 391. Zahtjev – Kalač (Sinan) Mahmut 2
 392. Zahtjev – Kalač Kemal
 393. Zahtjev – Kardović (Džemal) Elvis
 394. Zahtjev – Kardović (Husnija) Adnan
 395. Zahtjev – Kuč (Raif) Esad
 396. Zahtjev – Kuč Edis
 397. Zahtjev – Kurpejović (Faik) Dženan
 398. Zahtjev – Ledinić (Remzija) Erdan
 399. Zahtjev – Ledinjić (Velija) Mersad 2
 400. Zahtjev – Ledinjić (Velija) Mersad
 401. Zahtjev – Ledinjić (Velija) Raif
 402. Zahtjev – Ličina (Džibo) Šefko
 403. Zahtjev – LIčina (Murat) Mithat
 404. Zahtjev – Luboder (Feriz) Safet
 405. Zahtjev – Ljaić (Hajradin) Ernad
 406. Zahtjev – Mehović (Arif) Fildaheta
 407. Zahtjev – Monić (Sulejman) Erdan
 408. Zahtjev – Muhović (Dešo) Elmaza
 409. Zahtjev – Mujević (Velija) Selver
 410. Zahtjev – Muković (Hasko) Fikret
 411. Zahtjev – Mulić (Azem) Nadija
 412. Zahtjev – Mulić (Zejto) Mersudin i Mevljudin
 413. Zahtjev – Murić (Azem) Rejhan
 414. Zahtjev – Murić (Hafiz) Edin
 415. Zahtjev – Murić (Hako) Hajradin
 416. Zahtjev – Murić (Ljule) Ragip
 417. Zahtjev – Murić (Ljuza) Rifat
 418. Zahtjev – Murić (Safet) Suad
 419. Zahtjev – Murić (Šemso) Ismeta
 420. Zahtjev – Murić (Uka) Munir
 421. Zahtjev – Pepeljak (Saliha) Emir
 422. Zahtjev – Šabović (Mehmed) Edip i Ertekan
 423. Zahtjev – Šabović (Mehmed) Ertekan
 424. Zahtjev – Škrijelj (Sado) Sead
 425. Zahtjev – Šutković (Bajram) Bajruš
 426. Zahtjev – Zejnelović (Hajriz) Delija
 427. Zahtjev – Čolović (Himo) Remzija pomoćni
 428. Zahtjev – Čolović (Himo) Remzija
 429. Zahtjev – Dautović (Hamdija) Ajdina
 430. Zahtjev – Dautović (Iljaza) Alija
 431. Zahtjev – DOO Azra com pomoćni
 432. Zahtjev – Kalač Kimeta pomoćni
 433. Zahtjev – Kalač Kimeta
 434. Zahtjev – Luboder (Feriz) Safet
 435. Zahtjev – Mehović (Taipa) Anes
 436. Zahtjev – Meljović (Arslan) Fadil
 437. Zahtjev – Meljović (Arslan) Ramiz pomoćni
 438. Zahtjev – Monić (Šabo) Redžep
 439. Zahtjev – Mujević (Ejup) Rahman 1
 440. Zahtjev – Mujević (Ejup) Rahman
 441. Zahtjev – Muković (Dešo) Edita
 442. Zahtjev – Murić (Bajrama) Dzevad
 443. Zahtjev – Omerović (Halila) Enver
 444. Zahtjev – Omerović (Halila) Ervir
 445. Zahtjev – Omerović (Halila) Latif
 446. Zahtjev – Ademagić (Mehmed) Ervin
 447. Zahtjev – Agić (Husein) Zumka rođ.Hadžić
 448. Zahtjev – Agić (Muhamed) Bahrudin
 449. Zahtjev – Ahmatović (Daut) Arif
 450. Zahtjev – Bibić (Ćerim) Mersudin
 451. Zahtjev – Bibić (Nazif) Ruždija
 452. Zahtjev – Bulatović (Dragiša) Angelina
 453. Zahtjev – Bulatović (Mikailo) Vlajko
 454. Zahtjev – Camić (Haćim) Belo
 455. Zahtjev – Camić (Vahid) Remzija
 456. Zahtjev – Čedić (Suljo) Rešad
 457. Zahtjev – Čolović (Mehmed) Nedžad
 458. Zahtjev – Dacić (Mehmed) Pajazit 1
 459. Zahtjev – Dacić (Mehmed) Pajazit 2
 460. Zahtjev – Dautović (Rifat) Mirnes
 461. Zahtjev – Dedeić Elisa
 462. Zahtjev – Fazlić (Adem) Sead
 463. Zahtjev – Fejzić (Mehmedin) Adem
 464. Zahtjev – Hadžić (Avdulja) Emin
 465. Zahtjev – Halilović (Ibrahim) Anes
 466. Zahtjev – Hodžić (Bega) Zada
 467. Zahtjev – Hot (Ramo) Rifat
 468. Zahtjev – Husović (Hadro) Ljutvija
 469. Zahtjev – Husović (Hajro) Mehmed
 470. Zahtjev – Husović (Hajro) Mujo
 471. Zahtjev – Husović (Smail) Džemal
 472. Zahtjev – JU OŠ Bać
 473. Zahtjev – Kajević (Mustafa) Enes
 474. Zahtjev – Kalač (Ajdin) Adil
 475. Zahtjev – Kalač (Arif) Mirela
 476. Zahtjev – Kalač (Haćim) Rahman
 477. Zahtjev – Kalač (Hajro) Hazbo
 478. Zahtjev – Kalač (Halit) Ajsel
 479. Zahtjev – Kalač (Misin) Samir
 480. Zahtjev – Kalač (Osman) Esad
 481. Zahtjev Kalač (Smail) Soko
 482. Zahtjev – Kalender (Azem) Nezir
 483. Zahtjev – Kardović (Ahmet) Ernes
 484. Zahtjev – Kardović (Amir) Redžep
 485. Zahtjev – Kardović (Huso) Sabaheta
 486. Zahtjev – Kardović (Jusuf) Ernes
 487. Zahtjev – Klica (Ašir) Elvir
 488. Zahtjev – Klica (Ašir) Sabahudin
 489. Zahtjev – Kočan (Smail) Ermin
 490. Zahtjev – Košuta (Brahim) Edin
 491. Zahtjev – Kuč (Pašo) Hilmo
 492. Zahtjev – Kujević (Redža) Hazir
 493. Zahtjev – Kurpejović (Feriz) Mehmed
 494. Zahtjev – Kurpejović (Rašit) Damir
 495. Zahtjev – Kurtagić-Ramović (Amir) Amela
 496. Zahtjev – Kurtanović (Smajo) Enisa
 497. Zahtjev – Mujević (Feriz) Vehbija
 498. Zahtjev – Mujević (Hazbo) Faruk
 499. Zahtjev – Mujević (Nazim) Sead
 500. Zahtjev – Mujević (Pašo) Nusreta
 501. Zahtjev – Muratović (Aćif) Edin i Erdan
 502. Zahtjev – Murić (Adem) Redžep
 503. Zahtjev – Murić (Arif) Muamer
 504. Zahtjev – Murić (Bajram) Sead
 505. Zahtjev – Murić (Husnija) Samir
 506. Zahtjev – Murić (Iso) Hakija
 507. Zahtjev – Murić (Ljuze) Hamid
 508. Zahtjev – Murić (M) Ismet i Ibrahim
 509. Zahtjev – Murić (Mehmed) Dževad
 510. Zahtjev – Murić (Mehmeda) Nedžad
 511. Zahtjev – Murić (Redžep) Samir
 512. Zahtjev – Murić (Rizo) Almedin
 513. Zahtjev – Murić (Sinan) Hidajet
 514. Zahtjev – Murić (Sinana) Fatima
 515. Zahtjev – Nurković (Asim) Hidajet
 516. Zahtjev – Nurković (Bido) Husnija i Fahruddin, N (Musa) Šehida
 517. Zahtjev – Nurković (Bido) Husnija i N(Musa) Šehida
 518. Zahtjev – Nurković (Ćerim) Ćamil
 519. Zahtjev – Nurković (Nadžip) Halit
 520. Zahtjev – Pramenko (Šeko) Reko
 521. Zahtjev – Ramadani (Udait) Oruč
 522. Zahtjev – Redžepović (Ramiz) Semina
 523. Zahtjev – Sinančević (Rasim) Munever
 524. Zahtjev – Sutović (Šerif) Jasmin i Admir
 525. Zahtjev – Škrijelj (Medin) Rafet
 526. Zahtjev – Škrijelj (Musa) Said 1
 527. Zahtjev – Škrijelj (Musa) Said 2
 528. Zahtjev – Škrijelj (Musa) Said 3
 529. Zahtjev – Škrijelj (Ramiz) Ernad
 530. Zahtjev – Škrijelj (Reko) Adija rođ. Kalač
 531. Zahtjev – Škrijelj (Sabro) Mirsad
 532. Zahtjev – Škrijelj (Šefto) Ibiš
 533. Zahtjev – Šutković (Ćamil) Šahin
 534. Zahtjev – Agović (Sait) Ahmet
 535. Zahtjev – Agović (Tafil) Hašin
 536. Zahtjev – Bibić (Halila) Ramiza
 537. Zahtjev – Bibić (Rušo) Ramo
 538. Zahtjev – Čalaković (Rizo) Ćazim
 539. Zahtjev – Camić (Elmaz) Emina
 540. Zahtjev – Čedić (Ćamila) Jasmina rođ. Skenderović
 541. Zahtjev – Čolović ( hasan) Ramiz
 542. Zahtjev – Dacić (Hamdija) Enis
 543. Zahtjev – Dacić (Ramo) Velija
 544. Zahtjev – Dautović (Zeće) Zenun
 545. Zahtjev – DOO Čukor Biševo Rožaje
 546. Zahtjev – DOO Subabe
 547. Zahtjev – DOO UNIS – MP Rožaje
 548. Zahtjev – Duraković (Ismet) Denis
 549. Zahtjev – Fetahović(Redzep)Asim, Rasim i Fet(Rasima) Elvedin
 550. Zahtjev – Grlić (Nezir) Ljašo
 551. Zahtjev – Hadžić ( Hivza) Rifo
 552. Zahtjev – Hamzić (Ramiz) Esmedin
 553. Zahtjev – Kalač (Šefko) Velija 2
 554. Zahtjev – Kalač (Šefko) Velija
 555. Zahtjev – Kalač (Tahir) Halil
 556. Zahtjev – Kardović (Fehmo) Nijazija, Samedin i Mukadesa
 557. Zahtjev – KD Sloga
 558. Zahtjev – Kuč (Šefkije) Fatima i Muhamed
 559. Zahtjev – Kurpejović (Smail) Asmir
 560. Zahtjev – Ledinić (Husko) Suhejma
 561. Zahtjev – Ljaić (Hasan) Valjon
 562. Zahtjev – Mehović (Šefko) Erna
 563. Zahtjev – Meljović (Bajrama) Samir
 564. Zahtjev – Meljović (Kaplan) Hajradin
 565. Zahtjev – Mujević (Feriz) Remzija
 566. Zahtjev – Mulalić (Šaban) Nedzad
 567. Zahtjev – Murić (Bajram) Mehmed
 568. Zahtjev – Murić (Bajrama) Mehmed
 569. Zahtjev – Murić (Halil) Samir
 570. Zahtjev – Murić (Husein) Ibrahim i Ismet
 571. Zahtjev – Murić (Mustafa) Sado
 572. Zahtjev – Murić (Salko) Šefkija
 573. Zahtjev – Nurković (Šemso) Rafet
 574. Zahtjev – Redzović (Delija) Azemina
 575. Zahtjev – Rujović (Sabir) Jasmin
 576. Zahtjev – Rujović (Šemso) Hasnija
 577. Zahtjev – Šabotić (Hamdije) Ifeta rođ.Murić
 578. Zahtjev – Skenderović (haso) Almir
 579. Zahtjev – Škrijelj (Hamdija) Nermina
 580. Zahtjev – Škrijelj (Mustafa) Salahudin
 581. Zahtjev – Škrijelj (Rešmo) Zito
 582. Zahtjev – Škrijelj (Zito) Ismet
 583. Zahtjev -Beilhardt (Hafiz) Ifeta
 584. Zahtjevi – Sutović (Ragip) Dzemila
 585. Zahtjevi – Pitić (Mustafa) Admir
 586. Zahtjevi – Omerović (Zeka) Husnija
 587. Zahtjev – Sinanović (Sinan) Bega
 588. Zahtjev – Sinanović (Muharem) Amir
 589. Zahtjev – Salihović (Rama) Smail
 590. Zahtjev – Murić (Omera) Ervin i Sabahudin
 591. Zahtjev – Lingen (Đorđe) Jelena
 592. Zahtjev – Kujević (Šerifa) Azem
 593. Zahtjev – Klimenta (Osman) Ujkan
 594. Zahtjev – Kalač (Tahir) Adem
 595. Zahtjev – Kalač (Pajazit) Bećir
 596. Zahtjev – Dzudzević (Hamdija) Mirsad
 597. Zahtjev – Durović (Medo) Rifata
 598. Zahtjev – Dacić ( Husein) Nedžad
 599. Zahtjev – Čolaković (Jusuf) Mujesira i Č (Kadrije) Ruždija
 600. Zahtjev – Kalač (Arslan) Fahrudin
 601. Zahtjevi – Ledinić (Kamber) Fikreta
 602. Zahtjev -Camić (Kadrija) Alija
 603. Zahtjev – Rizvanović (Hadžika) Munevera
 604. Zahtjev – Ramović (Bajrama) Denisa
 605. Zahtjev – Prljača (Ragip) Ernes
 606. Zahtjev – Kalač (Amir) Senad
 607. Zahtjev – Hasić (Šefko) Amor
 608. Zahtjev – Đozović (Šerif) Raif
 609. Zahtjev – Agović (Tafil) Muhamed
 610. Zahtjev – Musić (Zajo) Izet
 611. Zahtjev – Murić (Ramo) Samet
 612. Zahtjev – Murić (Ramo) Mersudin
 613. Zahtjev – Kalač (Arslan) Mersudin
 614. Zahtjev – Kajić (Zuhdija) Rešad
 615. Zahtjev – Husović (Osmana) Munir
 616. Zahtjev – Drndar (Hivzo) Rifat
 617. Zahtjev – Sportski centar
 618. Zahtjev – Seferi (Ramiz) Zurap
 619. Zahtjev – Muratović (Suko) Zaim
 620. Zahtjev – Ličina (Munir) Asad
 621. Zahtjev – Ličina (Munir) Amel
 622. Zahtjev – Kurpejović (Emin) Delija
 623. Zahtjev – Husić (Suljo) Husein
 624. Zahtjev – Dacić (Hivzo) Elmaza
 625. Zahtjev – Nokić (Rizo) Enes
 626. Zahtjev – Camić (Iso) Mustafa
 627. Zahtjev – Feizć (Hamid) Husein
 628. Zahtjev – Kajević (Šaban) Mehdija
 629. Zahtjev – Kurpejovic (Iso) Ruždija
 630. Zahtjev – Skenderović (Nedžib) Ismet
 631. Zahtjev – Bogućanin (Meta) Meta
 632. Zahtjev – Kujević (Ćamil) Ibiš
 633. Zahtjev – Murić (Hajra) Ifeta
 634. Zahtjev – Ličina (Hadro) Hajran
 635. Zahtjev – Šutković (Selim) Hajruša
 636. Zahtjev – Prentić (Bahtjar) Rifo
 637. Zahtjev – Prentić (Bahtjar) Pašo 2
 638. Zahtjev – Hadzić (Amir) Seid
 639. Zahtjev – Mulalić (Selmo) Haris
 640. Zahtjevi – DOO Azra com
 641. Zahtjev – Prentić (Bahtjar) Pašo

 

 

 1. Rješenje o prekidu postupka – Agović (Tafil) Muhamed
 2. Rješenje o prekidu postupka – Camić (Kadrija) Alija
 3. Rješenje o prekidu postupka – Đozović (Šerif) Raif
 4. Rješenje o prekidu postupka – Drndar (Hivzo) Rifat
 5. Rješenje o prekidu postupka – Hasić (Šefko) Amor
 6. Rješenje o prekidu postupka – Husović (Osmana) Munir
 7. Rješenje o prekidu postupka – Kajić (Zuhdija) Rešad
 8. Rješenje o prekidu postupka – Kalač (Amir) Senad
 9. Rješenje o prekidu postupka – Kalač (Arslan) Mersudin
 10. Rješenje o prekidu postupka – Ledinić (Kamber) Fikreta
 11. Rješenje o prekidu postupka – Murić (Ramo) Mersudin
 12. Rješenje o prekidu postupka – Murić (Ramo) Samet
 13. Rješenje o prekidu postupka – Musić (Zajo) Izet
 14. Rješenje o prekidu postupka – Prljača (Ragip) Ernes
 15. Rješenje o prekidu postupka – Ramović (Bajrama) Denisa
 16. Rješenje o prekidu postupka – Rizvanović (Hadžika) Munevera
 17. Rješenje o prekidu postupka – Čolaković (Jusuf) Mujesira i Čola
 18. Rješenje o prekidu postupka – Dacić ( Husein) Nedžad
 19. Rješenje o prekidu postupka – Durović (Medo) Rifata
 20. Rješenje o prekidu postupka – Dzudzević (Hamdija) Mirsad
 21. Rješenje o prekidu postupka – Kalač (Arslan) Fahrudin
 22. Rješenje o prekidu postupka – Kalač (Pajazit) Bećir
 23. Rješenje o prekidu postupka – Kalač (Tahir) Adem
 24. Rješenje o prekidu postupka – Klimenta (Osman) Ujkan
 25. Rješenje o prekidu postupka – Kujević 8Šerifa) Azem
 26. Rješenje o prekidu postupka – Lingen (Đorđe) Jelena
 27. Rješenje o prekidu postupka – Murić (Omera) Ervin
 28. Rješenje o prekidu postupka – Sutović (Ragip) Dzemila
 29. Rješenje o prekidu postupka – Sinanović (Sinan) Bega
 30. Rješenje o prekidu postupka – Sinanović (Muharem) Amir
 31. Rješenje o prekidu postupka – Salihović (Rama) Smail
 32. Rješenje o prekidu postupka – Pitić (Mustafa) Admir
 33. Rješenje o prekidu postupka – Omerović (Zeka) Husnija
 34. Rješenje o prekidu postupka – Sportski centar
 35. Rješenje o prekidu postupka – Seferi (Ramiz) Zurap
 36. Rješenje o prekidu postupka – Nokić (Rizo) Enes
 37. Rješenje o prekidu postupka – Muratović (Suko) Zaim
 38. Rješenje o prekidu postupka – Ličina (Munir) Asad
 39. Rješenje o prekidu postupka – Ličina (Munir) Amel
 40. Rješenje o prekidu postupka – Kurpejović (Emin) Delija
 41. Rješenje o prekidu postupka – Husić (Suljo) Husein
 42. Rješenje o prekidu postupka – Dacić (Hivzo) Elmaza
 43. Rješenje o prekidu postupka – Camić (Iso) Mustafa
 44. Rješenje o prekidu postupka – Feizć (Hamid) Husein
 45. Rješenje o prekidu postupka – Kajević (Šaban) Mehdija
 46. Rješenje o prekidu postupka – Kurpejović (Iso) Ruždija
 47. Rješenje o prekidu postupka – Skenderović (Nedžib) Ismet
 48. Rješenje o prekidu postupka – Bogućanin (Meta) Meta
 49. Rješenje o prekidu postupka – Kujević (Ćamil) Ibiš
 50. Rješenje o prekidu postupka – Murić (Hajra) Ifeta
 51. Rješenje o prekidu postupka – Ličina (Hadro) Hajran
 52. Rješenje o prekidu postupka – Šutković (Selim) Hajruša
 53. Rješenje o prekidu postupka – Prentić (Bahtjar) Rifo
 54. Rješenje o prekidu postupka – Hadzić (Amir) Seid
 55. Rješenje o prekidu postupka – DOO Azra com
 56. Rješenje o prekidu postupka – Prentić (Bahtjar) Pašo
 57. Rješenje o prekidu postupka- Mulalić (Selmo) Haris
 58. Rješenje o prekidu postupka- Prentić (Bahtjar) Pašo 2