Menadžer

Menadžer: Elvir Klica
Adresa: ul “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Tel: 051/; Mob: 067/80-42-42;
e-mail: elvir.klica@rozaje.me;

 

Menadžer koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekatakojima se:

– podstiče ekonomski razvoj, obezbeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative,privatno i javno partnerstvo i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja potsticajnog ambijenta za razvoj lokalne samouprave.

  • Menadžera postavlja i razrešava predsjednik Opštine, u skladu sazakonom i Statutom Opštine.
  • Menadžer se postavlja na osnovu javnog oglašavanja na neodređeno vrijeme.
  • Menadžer najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o svom radu Predsjedniku opštine.
  • Menadžer odgovara za svoj rad Predsjedniku opštine.