Centar za kulturu

  Direktor: Sulejman Kujevic
Adresa: ul” M.Tita” bb 84 310 Rožaje
Tel: 051/274-150; Mob:
e-mail: czk@t-com.me;

 

 

 

 

 

 

Javna ustanova Centar za kulturu Rožaje formirana je 1991. godine Odlukom Skupštine Opštine Rožaje. Prije toga poslovi kulture organizovali su se u okviru Narodnog univerziteta.

Djelatnosti Centra su od posebnog društvenog interesa i obuhvataju:
 • Organizovanje i unapređivanje kulturno – umjetničkih djelatnosti i kulturnog života u opštini
 • Organizovanje i priređivanje kulturno – umjetničkih nastupa pozorišnih predstava, muzičkih nastupa, književnih večeri i likovnih izložbi
 • Organizovanje festivala i manifestacija opštinskog, državnog i međunarodnog značaja, kulturno obrazovnog karaktera
 • Organizovanje prigodnih programa povodom obilježavanja značajnih državnih praznika, jubileja i sl.
 • Organizovanje predavanja, seminara i kurseva vezanih za osnovne djelatnosti Centra
 • Unapređivanje amaterskog kulturno – umjetničkog stvaralaštva
 • Redovno prikazivanje filmova
 • Saradnja sa drugim institucijama i organizacijama iz oblasti kulture
 • Druge poslove koje osnivač stavi u nadležnost Centra;
Manifestacije koje organizuje Centar za kulturu: 
 • Međunarodni festival dječije pjesme “Zlatna pahulja”
 • Rožajsko kulturno ljeto
 • Dani gljiva i ljekovitog bilja
 • Septembarski dani kulture
 • Književni susreti “Miroslav Đurović”
 • Likovni salon Likovnog kluba “Kula”
Izdavačka djelatnost: 
 • Časopis Rožajski zbornik
 • Knjige i publikacije

U sklopu Centra za kulturu djeluje i Folklorni ansambl koji je osnovan 2004. godine. Folklorni ansambl Centra za kulturu potiče sa bogatog folklornog vrela rožajskog kraja. Folklorni ansambl baštini igre, muziku, pjesme i običaje naroda koji žive u Crnoj Gori i regionu. Imao je veliki broj nastupa u zemlji i inostranstvu gdje je dobio i vrlo značajne nagrade i priznanja. Broji preko dvjesta članova različitih uzrasta podijeljenih u četiri grupe.

Plesna grupa “Pahulje” – osnivanje plesne grupe vezuje se za početak održavanja Međunarodnog festivala dječije pjesme “Zlatna pahulja”. U okviru plesne grupe aktivno je sedamdesetak djece. Na repertoaru imaju moderne plesove.

Muzička radionica – od nedavno je u Centru za kulturu počela sa radom muzička radionica – škola klavira koju vodi muzički pedagog Izeta Ika Bučan. Radionicu pohađa tridesetak polaznika.