Održana javna rasprava na temu izgradnja mini hidroelektrane na rijekama Bukeljki i Lazanki

Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine organizovao je 5. aprila 2019. godine, javnu raspravu na temu izgradnja mini hidoelektrana na rijekama Bukeljki i Lazanki.

Javnu raspravu su inicirali investitori, DOO Artek Podgorica i DOO Erlang Podgorica.Rasprava nije održana u cijelosti, jer se građani Rožaja, koji su prisustvovali, izričito protive izgradnji mini hidroelektrana.
Javnu raspravu obilježili su oprečni tonovi prisutnih, a posebno mještana koji žive na području gdje se planira izgradnja mini hidroelektrana kao i bezuspješan pokušaj predstavnika investitora da objasne koje će sve koristi imati lokalno stanovništvo, Opština i država. Građani su napustili raspravu u trenutku kada su investitori trebali da elaboriraju projekat.

Projektant Ljubiša Bošković, kaže da je njegova uloga bila da objasni i približi samu tehniku gradnje mini hidroelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu. Prisutni su zbog izričitog neslaganja sa idejom gradnje mini hidroelektrana na Bukeljki i Lazanki napustili raspravu i nijesu hjeli da saslušanju njegova pojašnjenja.
On ističe da prilikom gradnje ovakvih objekata dolazi do uticaja na floru i faunu, ali investitor je u obavezi da uradi elaborat i preduzme mjere kojima bi se smanjio uticaj na životnu sredinu. Bošković smatra da izgradnja mini hidroelektrana, ako se budu poštovale zakonske odredbe, neće bitnije narušiti biodiverzitet na ovom prostoru.
Bošković kaže da je javnost pogrešno informisana o uticaju mini hidroelektrana na okolinu. Ovo je projekat kojim se koriste hidropotencijali koje ima Crna Gora i čime se postiže energetska stabilnost i nezavisnost. On je mišljenja ,da su benefiti od njihove izgradnje veliki. U prvom redu zapošljavanje, poom ubiranje poreza i na kraju, nakon isteka koncesionih ugovora, ovi objekti ostaju vlasništvu crne Gore.

You may also like...

Komentariši