Oglas za dodjelu Nagrade ’’30.septembar’’ za 2014.godinu

Žiri za dodjelu nagrade
’’30.septembar“
Broj : 72
Rožaje, 22.07.2014.godine

Na osnovu člana 8. Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu Nagrade ’’30.septembar’’ Žiri za dodjelu nagrade ’’30.septembar’’, r a s p i s u j e

O G L A S
Za dodjelu Nagrade ’’30.septembar’’ za 2014.godinu

Nagrada ’’30.septembar’’ kao oblik javnog priznanja opštine Rožaje dodjeljuje se za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog postojanja.

Nagrada se može dodjeljivati i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Rožaje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu.

Pravo predlaganja za Nagradu imaju privredna društva, javne službe, političke partije, nevladine organizacije, sportske i druge organizacije, grupe gradjana i pojedinci.

Predlozi moraju biti dostavljeni pismeno, sa naznakom za koje se djelo i ostvarene rezultate kandidat predlaže za dodjelu Nagrade i sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata.

Predlozi se dostavljaju Službi Skupštine sa naznakom za Žiri za dodjelu nagrade ’’30.septembar’’ za 2014.godinu od 23.jula do 20.septembra 2014.godine. 

ŽIRI ZA DODJELU NAGRADE
’’30.septembar’’  Rožaje
P r e d s j e d n i k,
Ibiš Kujević

Takođe pročitati i...

Komentariši