Objekat „Dom za stara lica“

Katastarska parcela se nalazi u prirodnom okruženju u relativno novom naselju. U blizini katastarske parcele nalaze se objekti koji su uglavnom stambeni, novosagrađeni – zgrada solidarnosti , dom za decu sa posebnim potrebama ..

Objekat „Dom za stara lica“ spada u grupu objekata po namjeni  Socijalnog staranja i Javnog je karaktera. Objekti ovog tipa su od izuzetnog značaja za društvo, jer zbrinjavaju jednu od najranjivijih kategorija društva, a to su osobe strarije dobi.

Realizacija ovog projekta izvešce se partneski u saradnji Opštine Rožaje , Mionistarstva socijalnog rada i staranja i dijaspore.

Funkcionalne cjeline su formirane u skladu sa potrebama budućih korisnika koji će biti pristupaćan kako licima koja su pokretna, tako i licima koja se nemogu samostalno kretati kroz objekat. Takođe treba napomenuti da objekat posjeduje i pristupne rampe, tako da omogućuje pristup osobama sa invaliditetom objektu, ali i nesmetano kretanje unutar objekta.

U prizemlju objekta su smješteni sledeći sadržaji:

1. Ulazni hol

2. Obedovanje korisnika  

3. Kuhinja

4. Ekonomski  hodnik

5. Prostorija za grijanje

6. Kuhinjska ostava

7. Dnevni boravak sa  društvenim igrama

8. Stepenište i lift

9. Muški WC

10. WC OSI ( namjenjeno osobama sa invaliditetom )

11. Ženski WC

12. Vešeraj

13. Kancelarija

14. Soba za izolaciju  

15. Kancelarija za psihologa

16. Ambulanta

17. Ljekarska ordinacija.

18. Mediciska sestra

Ukupna neto površina prizemlja…………………………………P= 472.4 m²

Ukupna Bruto površina prizemlja………………………………. P= 522.8 m²

Na prvom spratu objekta su smješteni sledeći sadržaji:

1.     Stepenište

2.     Hodnik

3.     Dnevni boravak sa društvenim igrama

4.     Osoblje doma za stare

5.     Jednokrevetne sobe za osobe sa invaliditetom OSI

6.     Dvokrevetna sobe za osobe sa invaliditetom OSI

7.     Jednoktevetne sobe

8.     Dvokrevetne sobe

Ukupna Neto površina sprata…………………………………P= 506.1 m²

Ukupna Bruto površina sprata………………………………. P= 567.5 m²

Na drugom spratu se nalaze sledeći sadržaji:

1.     Stepenište

2.     Hodnik

3.     Čajna kuhinja  

4.     Jednoktevetne sobe

5.     Dvokrevetne sobe

6.     Kancelarija za direktora

7.     Kancelarija za administraciju

Ukupna Neto površina drugog sprata…………………………………P= 284.5 m²

Ukupna Bruto površina drugog sprata ……………………………….P= 318.4 m²

Ukupna Neto površina celokupnog objekta………………………P= 1263 m²

Ukupna Bruto površina celokupnog objekta …………………….P= 1408.7m²

U objektu ima : 10 jednokrevetnih soba i 10 dvokrevetnih soba 

You may also like...