Predsjednici turske biznis asocijacije i asocijacije turskih alumnija u crnoj gori posjetili opštinu rožaje

Delegacija predvođena predsjednikom Turske biznis asocijacije Crne Gore Ertać Gungorom i predsjednikom Asocijacije turskih alumnija u Crnoj Gori, Erdanom Seferovićem posjetila je opštinu Rožaje, gdje ih je primio predsjednik opštine Ejup Nurković sa saradnmicima.

Ova posjeta je imala za cilj upoznavanje sa potencijalima koje naša opština nudi kao i sa uslovima za strana investiranja.

Predsjednik Turske biznis asocijacije Crne Gore Ertać Gungor izrazio je zadovoljstvo zbog boravka u Rožajama i tople dobrodošlice.

„Mi smo jedna relativno nova organizacija koja okuplja turske biznismene u Crnoj Gori i pored toga imamo cilj da radimo na povezivanju između biznismena Crne Gore i Republike Turske. S tim u vezi mi sada sprovomimo lanac posjeta Opštinama gdje se upoznajemo sa potencijalima i idejama, olakšicama biznisa koje bi mogle biti privlačne za turske investitore. Takođe, činjenica je da opština Rožaje pored svih tih kulturoloških veza sa turskim narodom posjeduje izvanredne potencijale te da sa tog aspekta zaslužuje ozbiljne investicije.

Danas smo se upoznali sa resursima Rožaja i mogućnostima poslovanja i iskreno se nadam, a mi ćemo se založiti koliko bute u našoj mogućnosti da obezbijedimo valorizaciju resursa Rožaja.

Na kraju današnje posjete možemo kao zaključak reći da je Rožaje pogodno za proizvodnju šumskih proizvoda, proizvodnju namještaja, hrane, takođe ima izvanredne reurse za razvoj turizma“, kazao je Gungor.

Predsjednik Asocijacije turskih alumnija u Crnoj Gori Erdan Seferović, kazao je da je tema razgovora sa rožajskim zvaničnima bila potencijalna saradnja u oblasti ulaganja u pravcu valorizacije potencijala koje opština posjeduje.

Predsjednik Opštine Rožaje, Ejup Nurković je goste podsjetio na zajedničku kulturu i istoriju te čvrste prijateljske veze između dvije države. Prisutne je upoznao i sa svim resursima kojim raspolaže naša opština i pozvao ih na ulaganja u opštinu Rožaje predočavajući  im različite vidove podrške i subvencija za otvaranje novih radnih mjesta.

You may also like...