Podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta DOO “IMGRADIANA” PIB 03006107, kojeg zastupa Suvat Škrijelj za investiciju u vidu dobavke mašina za preradu mesa u pogonu DOO Gradina Company, kao i za samo preduzeće nije potrebno rješenje, na katastarskoj parceli br. 417 KO Ibarac I, upisane u posjedovni list br. 46 – Prepis na ime Domaću radinost DD.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje,uređenje prostora i zaštitu životne sredine ( kancelarija br.11 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 30.10.2018.godine.

Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

Takođe pročitati i...

Komentariši