OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se studenti sa prebivalištem u opštini Rožaje, koji su završili prethodne godine studija u predviđenom roku, da je zbog oktobarskog ispitnog roka, produžen rok za podnošenje dokumenata po Konkursu za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016 godinu, koji je objavljen u dnevnim novinama „Pobjeda“, dana 16.09.2015.godine. Rok za podnošenje dokumenata produžava se do 16.10.2015.g.

S e k r e t a r,

Ajsel Kalač,dipl.pravnik kriminalista

You may also like...

Komentariši