ODRŽANA SEDMA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ROŽAJE

Odbornici rožajskog parlamenta sedmi put u ovom sazivu, i prvi put ove godine su zasijedali. Predloženi dnevni red bio je sačinjen od 10 tačaka. Prilikom usvajanja predlagač je povukao dvije tače, i to: Program investicionih aktivnosti za opitinu Rožaje za 2019. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO Komunalno Rožaje. Prvu tačku , predlagač je povukao zbog dodatnih usaglašavanja sa predstavnicima mjesnih zajednica, a druga, takođe, zbog usaglašavanja ali sa zaonskim odredbama.
Skupština je u cilju poboljšanja kvaliteta i efikasnosti rada donijela Odluku o obrazovanju radnih tijela.
Odbornici su, jednoglasno, usvojili i Odluku o sufinansiranju spotra, iako je bilo dosta oprečnih mišljenja o načinu kako su dosada finansirani sportski kolektivi iz opštinskog budžeta.
Odbornica DPS-a, Merima Kalač je tražila da se član 6. ove Odluke, koji daje pravo predsjedniku Opštine da, mimo konkursa za sufinansiranje nagradi uspješne spotrise, koji svojim rezultatima reprezentuju Rožaje u državi i svijetu, dodatno definišu kriterijumi po kojima ovo pravo stiču sportisti i kolektivi, što je prihvaćeno.
Odbornik SD, Alen Kalač je izrazio nezadovoljstvo visinom budžetskih sredstava koja su predviđena za sufinansiranje sporta u 2019. godini, imajući u vidu da je Budžet opštine povećan u odnosu na prethodnu godinu, a stavka za sport je smanjena. Kalač je nezadovoljan i dosadašnjim načinom raspodjele sredstava, ističući da se FK Ibar, favorizuje u odnosu na ostale sportske kolektive.
Ono u čemu su svi diskutanti bli saglasni jeste, da ova Odluka, na transparentan i pravedniji način predviđa trošenje budžetskih sredstava.
Skupština je na današnjoj sjednici donijela Odluku o imenovanju Amera Dacića za sekretara Skupštine. Dacića je za ovu funkciju predložio predsjednika rožajskog parlamenta, kako i zakon nalaže.
Ovu odluku su svi odbornici podržali.
Dacić je rođen 19. 02. 1986. godine u Rožajama . Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a Pravni fakultet 2006. godine u Podgorici. Radio je na poslovima u Službi Glavnog administratora do 17. 08. 2018. godine, od tada je v. d. sekretar Skupštine.
Predsjednik opštine Ejup Nurković izrazio zadovoljsto današnjim radom Skupštine.
I predsjedni Skupštine opštine, Almir Avdić je zadovoljan načinom i tempom rada .
Odbornici su, pored ostalih, donijeli još i Odluku o oslobađanju plaćana poreza na poljoprivredno zemljište za 2019. godinu.

You may also like...

Komentariši