Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa

Na osnovu člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,S|.Iist CG,, br.2/18), člana 125 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (,,5|.|ist CG,,br.2/18), te i člana 141 Zakona o radu (,,Sl.|ist CG br. 49/2008, 26/2009, 88/2009,26/2010, 59/2011,66/12, 31/2014, 56/2014 i 4/2018), Predsjednik opštine Rožaje, u p u ć uj e

JAVNI POZIV

Za sporazumni prestanak radnog odnosa

1. Pozivaju se zaintresovani službenici i namještenici, zaposleni u Organima loklane uprave opštine Rožaje na neodredjeno vrijeme, te i zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima, koji se finansiraju iz Budžeta opštine Rožaje, da u roku od 05.02.2019.godine, pa do 05.05.2019.godine, dostave starješinama organa, ustanova i preduzeća, zahtjev za sporazmni raskid radnog odnosa.

2. Zaposlenom kome prestane radni odnos po osnovu Sporazuma, pripada otpremnina u iznosu od 12 bruto zarada, ostvarenih u mjesecu u kojem se podnosi zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa, ili 12 prosječnih bruto zarada u Crnoj Gori, u zavisnosti šta je povoljnije za zaposlenog (Odluka o otpremninama u javnom sektoru S|.|ist CGbr.32/16).

3. Službeniku i namješteniku zaposlenom u organima lokalne uprave, te i zaposlenima u javnim ustanova i preduzećima, radni odnos će prestati sa danom isplate otpremnine, kada će se i zaključiti radna knjižica i izvršiti odjava sa zaposlenja preko nadležnog organa (poreske uprava).

4. Starješine organa i službi, javnih ustanova i preduzeća koji se finansirju iz Budžeta opštine Rožaje, odlučivat će o svakom zahtjevu, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva.

5. Zaposlenom kojem prestane radni odnos na način kako je to regulisano tačkom dva ovog Poziva, ne može ponovo zasnovati radni odnos u državnim organima, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština, u periodu od 5 godina od dana isplate otpremnine.

6. Ovaj poziv biće istaknut na oglasnoj tabli opštine Rožaje i objavljen na zvaničnom sajtu opštine Rožaje.Rožaje, 04.02.2019. god. 

You may also like...