Odborničko pitanje Nusreta Kalača na V redovnoj sjednici SO Rožaje

Na  V redovnoj sjednici  SO-e Rožaje, održanoj dana 10.12.2014.godine, u skladu sa Statutom i  čl. 66 i 67 Poslovnika o radu SO-e Rožaje odbornik DPS-a gospodin Nusret Kalač je postavio odborničko pitanje koje glasi:

  1.  U posjedu sam informacija da se ovih dana vrši sanacija lokalnih seoskih putnih pravaca u više mjesnih zajednica, koje kompanije i po kojem osnovu izvode radove i da li je bio raspisan tender za izvođenje istiih, s obzirom da je to uvažavajući vrijednost posla zakonska obaveza.

Odgovor na postavljeno pitanje možete vidjeti:odgovor-sa-V-sjednice-odborniku-Nusretu-Kalaču

You may also like...