Obavještenje o raspodjeli sredstava iz budžeta opštine Rožaje opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2019. godinu

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Rožaje opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2019. godinu, bio je otvoren od 10.09.2019. do 24.10.2019. godine.

Po isteku roka utvrđenog Javnim konkursom, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu utvrdila je da je po Javnom konkursu prispjelo 9 prijava. Na II sjednici Komisije za raspodjelu sredstava za žensko preduzetništvo, utvrđeno je da je jedna prijava povučena, a tri nepotpune, pa su iste u skladu s procedurama utvrđenim Pravilnikom o radu Komisije odbačene kao nepotpune i nisu ocjenjivane. Preostalih pet prijava je bodovano, nakon čega je sačinjena zbirna bodovna i rang lista. Shodno utvrđenoj rang listi, sačinjena je Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, koja je u prilogu ovog obavještenja.

Sa preduzetnicama iz člana 1 Odluke, biće zaključeni ugovori u skladu s Odlukom o raspodjeli sredstava za žensko preduzetništvo opštine Rožaje.

You may also like...