Obavještenje o podnošenju zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Shodno  čl.12  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG  br.80/05 ) nadležni organ opštine Rožaje:

–          Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta Škrijelj Suvat iz  Rožaje, dobavka mehanizacije, kao opreme za normalno funkcionisanje farme za tov junadi, radi konkurisanja na javni poziv IPARD-a.

–          Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje,uređenje prostora i zaštitu životne sredine ( kancelarija br.11 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 11.04.2018.godine.

–          Zainteresovani organi i organizacije mogu,  u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

You may also like...