Obavještenje o podnošenju zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Shodno  čl.12  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG  br.80/05 ) nadležni organ opštine Rožaje:

–          Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta doo “UNIS – MP” iz  Rožaje, kojeg zastupa Šutković Rijad, dogradnji i nadogradnji postojećeg objekta za tov piladi, sa kojim bi se ukupni kapacitet povećao na 8000kom, u mjestu Balotiće.

–          Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje,uređenje prostora i zaštitu životne sredine ( kancelarija br.11 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 11.04.2018.godine.

–          Zainteresovani organi i organizacije mogu,  u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

You may also like...

Komentariši