Obavještenje iz Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama

Obavještavaju se stranke da sva pitanja Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama mogu postavljati putem telefona ili e-maila. Osim toga preporučujemo da se sva dokumenta (u slučajevima kada je to moguće) koja se mogu dostavljati elektronskim putem, dostavljaju na taj način, ili putem pošte, kako bi se ostvario što manji broj kontakata, osim u slučajevima kada je to neophodno, kada stranka može pristupiti u pisarnici tužilaštva svakog radnog dana od 11:30 i do 14 časova uz poštovanje pravila socijalne distance.

Telefon/Fax: +382 51 271 199
E-mail: [email protected]

You may also like...