Opština Rožaje donijela odluku o radnom vremenu za vrijeme privremenih mjera

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG br  2/18 i 34/18) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (Sl.list CG br.15/2020) Plana aktivnosti za zaštitu od korona virusa od 18.03.2020.godine, člana  77, i 81  Statuta Opštine Rožaje (Sl.list CG-Opštinski propisi br.38/18), Predsjednik Opštine Rožaje,   d o n o s i:

O D L U K U 

Radnom vremenu za vrijeme privremenih mjera

Član 1.

Nalaže se  organima i službama da uvedu poseban režim rada, tako da obavljanje poslova iz svoje nadležnosti obezbijede na način što će za vrijeme trajanja privremenih, mjera obezbijediti rotirajuća dežurstva zaposlenih u porcesu obavljanja poslova.

Član 2.

Obustavlja se neposredni rad sa strankama, a sva pismena će se primati isključivo putem elektronske pošte([email protected]), faxa (051/270-431) i redovnim poštanskim putem.

Rad sa strankam u građanskom birou i pisarnici će se odvijati na način što prilikom ulaska stranke obavezno poštuju mjere i pravila iz naredbe Ministarstva zdravlja i Plana aktivnosti za zaštitu od korona virusa koji  je donio Opštinski tim za zaštitu i spašavanje opštine Rožaje.

Član 3.

Služba komunalne policije i Služba zaštite i spašavanja će poslove iz svoje nadležnosti obavljati redovono, uzobavezno poštovanje mjera i pravila iz naredbe Ministarstva zdravlja i Plana aktivnosti za zaštitu od korona virusa koji  je donio opštinski tim za zaštitu i spašavanje opštine Rožaje.

Član 4.

Obavezuju se straješine oragna i službi opštine Rožaje da odrede radna mjesta za koje je neophodno obezbijediti dežurstvo kao i zaposlene koji će te poslove obavljati, a pri tome vodeći računa o mjerama i pravilima iz naredbe Ministarstva zdravlja i Plana aktivnosti za zaštitu od korona virusa koji  je donio opštinski tim za zaštitu i spašavanje opštine Rožaje.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljna na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Rožaje.

Rahman Husović
P R E D S J E D N I K

You may also like...