JAVNI KONKURS za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2019. godinu

Na osnovu članova 116 i 117. Zakona o sportru (,,Sl. list Crne Gore”,  br. 044/18) Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje, raspisuje:

JAVNI KONKURS

       za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2019. godinu

     Predmet  Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta opštine Rožaje sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Rožaje. Sredstva predviđena Budžetom opštine Rožaje za 2019. godinu za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija u iznosu od 160 000,00 eura biće raspodijeljena u skladu sa Odlukom o sufinansiranju sporta u Opštini Rožaje.

Pravo učešća na Konkurs imaju sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

⦁   da su registrovani na teritoriji opštine Rožaje u skladu sa Zakonom o sportu                    (,,Sl. list Crne Gore” br. 044/18),

⦁   da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza,

⦁   da je od dana osnivanja sportskog kluba protekao rok od godinu dana,

⦁   da sportski klub ima sjedište na teritoriji opštine Rožaje,

⦁   da nema blokadu poslovnog računa i poreske dugove,

⦁   da ima angažovanog stručnjaka koji ima zakonom propisane kvalifikacije za rad u sportu i

⦁   da ima obezbijeđen prostor za obavljanje svoje djelatnosti.

            Pored ovih uslova pravo na sufinansiranje programa rada sportski klub može ostvariti ukoliko priloži traženu dokumentaciju i to:

  1. Rješenje izdato od Ministarstva sporta Crne Gore o upisu u Registar sportskih organizacija;
  2. Statut kluba;
  3. Izvještaj o radu sportskog kluba za prethodnu takmičarsku sezonu, kao i izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava ( računi, izvodi iz banaka i sl.) ukoliko su im opredijeljena finansijska sredstva  iz Budžeta opštine Rožaje za 2018. godinu i
  4. Program rada za period od godinu dana sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju programa i detaljnim planom utroška sredstava-opisno i troškovno za svaku stavku.

Bliži kriterijumi za dodjelu sredstava sportskim klubovima su:

⦁   društveni značaj sportske discipline,

⦁    masovnost,

⦁    rang takmičenja, broj prijavljenih takmičarskih liga, uzrasne kategorije,zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni,KUP takmičenja i ostali ostvareni rezultati,

⦁   ravnopravno učešće muškaraca i žena,

⦁   organizacija državnih i međunarodnih takmičenja,

⦁   bodovanje olimpijskog sporta,

⦁   kriterijum postojanja kluba (tradicija),

⦁   bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom takmičenju.

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje na kojem je navedena dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs.

Prijavni obrazac se može preuzeti na šalterima Građanskog biroa Opštine (pisarnice).

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja i traje od 25.01.2019. godine do 14.02.2019. godine.O

JAVNI KONKURS za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2019. godinu

You may also like...

Komentariši