Zakazana sedma redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje

Na osnovu člana 68 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje ( »Službeni list CG –Opštinski propisi« br. 38/18 )

S A Z I V A M

VII ( sedmu ) redovnu sjednicu koja će se održati dana 11.02.2019.godine (ponedeljak), sa početkom u 11h u prostoriji Narodne biblioteke (čitaonica).


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Popuna upražnjenog odborničkog mjesta;
 2. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o obrazovanju radnih tijela;
 3. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o sufinansiranju sporta;
 4. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o oslobađanju plaćanja obaveza po osnovu
  poreza na nepokretnosti – poljoprivredno zemljište za 2019.godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini,
  načinu obračunavanja i plaćanje članskog doprinosa Turističkoj organizaciji;
 6. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o donošenju Programa investicionih
  aktivnosti za opštinu Rožaje za 2019. godinu;
 7. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o prenosu prava svojine na zemljištu;
 8. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o ispravci greške u Odluci o davanju
  nepokretnosti na korišćenje, br. 218 od 04.07.2016.godine;
 9. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o
  izmjenama i dopunama Statuta DOO Komunalno Rožaje, broj 857/1 od
  25.07.2014.godine;
 10. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Rožaje.

You may also like...

Komentariši