OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list RCG” br.42/04, 28/04, 75/05, 13/06 i  Sl.list CG” br. 88/09, 3/10, 38/12, 10/14 i 57/14), člana 68 i 72 stav 1 Statuta opštine Rožaje “Sl.list CG-opštinski propisi” br. 9/11) Predsjednik opštine donosi:

 

ZAKLJUČAK

U okviru ekološke akcije “Očistimo Crnu Goru za jedan dan” koju organizuje ADP ZID, au kojoj učestvuje opština Rožaje, zaposleni u lokalnim organima uprave koji žele da se na dan realizacije 20.05.2016.godine uključe u akciju, oslobođeni su radnih obaveza.

Obavezuju se starješine organa da obezbijede funkcionisanje pisarnice kao i dežurstvo u ovim organima kako bi, u slučaju potrebe, moglo da se odgovori eventualnom hitnom zahtjevu.

Zaposleni u Službi komunalne policije i DOO Komunalno Rožaje, dužni su se na dan 20.05.2016.godine staviti na raspolaganje Timu koji rukovodi ovom ekološkom akcijom.

Preporučujem svim pravnim subjektima koji posluju na teritoriji opštine Rožaje da svoje zaposlene, koji bi učestvovali u ovoj akciji, oslobode radnih obaveza na dan 20.05.2016.godine i tako podrže i učestvuju u akciji.

Predsjednik

Ejup Nurković, dipl.ecc

Takođe pročitati i...

Komentariši