VIII redovna sjednica SO Rožaje zakazana za ponedjeljak

U ponedjeljak, 22. aprila, održaće se VIII redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje. Prijedlog dnevnog reda koji je utvrđen na sjednicama klubova odbornika sadrži 22.
Zasijedanje počinje u 11 h a direktan prenos možete pratiti putem Lokalnog javnog emitera “Radio televizije Rožaje”.

Prijedlog dnevnog reda koji nam je dostavljen i Skupštinske službe:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2018 godinu, predsjednika Opštine Rožaje, sa izveštajem o ostvarivanju funkcija lokalne samouprave;
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu sa predlogom Programa rada sa finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje za 2019.godinu;
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i finansijskog poslovanja za 2018.godinu sa predlogom Programa obavljanja komunalne djelatnosti za DOO “ Komunalno” za 2019. godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2018.godinu sa predlogom Programa rada i finansijskim planom za 2019. godinu Turističke organizacije Rožaje;
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu sa predlogom Programa rada sa finansijskim planom JU Zavičajni muzej “ Ganića kula” Rožaje za 2019.godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju rada i izveštaja o radu za 2018.godinu sa predlogom Finansijskog plana i Programa rada JU Centar za kulturu Rožaje za 2019.godinu;
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu sa predlogom Programa rada sa finasijskim planom DOO “ Sportski centar” Rožaje za 2019.godinu;
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu sa predlogom Programa rada sa finansijskim planom JU Narodna biblioteka Rožaje za 2019.godinu;
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu sa predlogom Programa rada sa finansijskim planom za 2019. godinu DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2019.godinu;
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu LJE DOO “ Radio televizija Rožaje”
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu sa predlogom Plana i programa rada sa finansijskim planom za 2019.godine JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
 12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2018.godinu sa predlogom Plana rada sa finansijskim planom za 2019.godinu DOO” Agencija za projektovanje i razvoj”;
 13. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o kreditnom zaduženju opštine Rožaje, radi refinansiranja obaveza po osnovu kredita;
 14. Razmatranje u usvajanje Programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2019. godinu;
 15. Razmatranje u usvajanje predloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa na zemljištu radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim objektima;
 16. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o određivanju lokacije za izgradnju doma za stare u opštini Rožaje;
 17. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o auto-taxi prevozu na teritoriji opštine Rožaje;
 18. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o uslovima i načinu držanja kučnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima i načinu zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja;
 19. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o načinu odvojenog skupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Rožaje;
 20. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava svojine nad zemljištem br. 319 od 29.11.2019.godine;
 21. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 719 od 13.02.2014 i br. 92 od 13.04.2015. godine, raskida se Ugovor br. 777/14 od 14.02.2014. godine o dodjeli zemljišta pod zakup DOO “ Gradina company”.
 22. Razrješenja i imenovanja.
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razrješenju člana Odbora za Društvene djelatnosti;
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora za Društvene djelatnosti;
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Savjeta za predstavke i pritužbe;
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Savjeta za rodnu ravnopravnost;
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razrješenju člana Savjeta za invalidna i hendikepirana lica;
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Savjeta za osobe sa invaliditetom;
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razrješenju člana Savjeta za zaštitu životne sredine;
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine;
  -Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta o imenovanju izvršnog direktora JU Narodna biblioteka Rožaje;

Takođe pročitati i...

Komentariši