Pregled neizmirenih obaveza opštine Rožaje na dan 01.07.2014. godine

Opština Rožaje
Kabinet predsjednika
Br. _____________
Rožaje, 24.07.2014. godine 

Pregled neizmirenih obaveza na dan 01.07.2014. godine

[table colalign=”right|left|center|right”]
1.,Obaveze prema dobavljačima (OLU-e), =, 526.289\,53
2., Krediti banaka za likvidnost, =, 499.973\,46
3., Hartije od vrijednosti (obveznice), =, 227.647\,53
4., Opštinska izborna komisija (25.05.2014. godine), =, 24.017\,00
5., Sudske tužbe na teret opštine (u toku), =, 570.427\,00
6., Krediti za vodovod (realizovani) (ukupni kredit 1.210.330\,51 od EIB-a), =, 485.646\,19
7., Krediti za vodovod (preostali dio)(ukupni kredit 1.210.330\,51 od EIB-a), =, 724.884\,02
8., Komunalno preduzeće (2006-2014) – (blokiran žiro račun), =, 904.512\,00
9., Vodovodno preduzeće (2006-2014), =, 261.850\,00
10., Ganića Kula, =, 13.004\,24
11., Centar za kulturu (blokiran žiro račun), =, 30.963\,44
12., Radio Rožaje (blokiran žiro račun), =, 166.410\,00
13., Lokalni biznis centar, =, 18.679\,52
14., Sportski centar (blokiran žiro račun), =, 40.228\,91
15., Turistička organizacija, =, 13.399\,00
16., Obaveza za budžetske korisnike, =, 5.950\,00
,Ukupne obaveze ∑ (1-16),  =, 4.513.881\,84
[/table]

Blokirani žiro računi na dan pravljenja ovog izvještaja su: Radio Rožaje 156.000,00, Dom kulture 25.000,00, Komunalno preduzeće 96.000,00 i Sportski centar 4.103,61 euro.

Podaci sačinjeni na osnovu finansijskih izvještaja službe računovodstva OLU-e i finansijskih službi organa, preduzeća i ustanova.

Napominjemo i to da je za period april, maj i jun upošljeno 50 radnika a 01.07.2014. godine još 2 radnika na dan imenovanja novog predsjednika opštine. Takođe vas obavještavamo da smo ove nepravilnosti iz radnog odnosa prijavili nadležnoj inspekciji rada, a utvrđivanje činjeničnog stanja obaveza na dan 01.07.2014. godine tj. na dan primopredaje vlasti tražili nezavisnu revizorsku instituciju radi provjere ovih podataka i utvrđivanja činjeničnog stanja. Konačne podatke ćemo objaviti i upoznati odbornike i javnost nakon izvršene revizije od strane nezavisne revizorske institucije.

Predsjednik opštine
Ejup Nurković

You may also like...