JAVNI POZIV ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2017. GODINU

CRNA GORA

OPŠTINA ROŽAJE

-Sekretarijat za opštu upravu-

            Na osnovu člana 33. Stav 1. Odluke o finanasiranju sporta („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.38/15) a u skladu sa Zakonom o sportu („Sl.list CG“ br.36/11 i 36/13), Opština Rožaje raspisuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2017. GODINU

I           Pozivaju se sportski klubovi, sportsko rekreativne organizacije, sportske organizacije osoba sa invaliditetom, školska sportska društva i školski sportski savezi sa teritorije opštine Rožaje, koji nisu upisani u opštinski registar sportskih organizacija, da dostave Sekretarijatu za opštu upravu Opštine Rožaje, sljedeća dokumenta i podatke:

  • Rješenje o registraciji ( izdato od strane Ministarstva sporta Crne Gore, tj. Dokaz da su registrovane u skladu sa novim Zakonom o sportu CG),
  • Statut,
  • Akt o osnivanju,
  • Rješenje o razvrstavanju,
  • Zapisnik o radu Skupštine sportske organizacije,
  • Plan i program rada sportske organizacije za 2018. Godinu ( detaljni finansijski i narativni Plan i Program rada za 2018-godinu).

Uz navedena dokumenta  potrebno je popuniti i prijavni obrazac za 2018.godinu, koji se može preuzeti  u kancelariji Sekretarijata za opštu upravu Opštine Rožaje. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

II       Takođe, pozivaju se sportski klubovi, sportsko rekreativne organizacije, sportske organizacije osoba sa invaliditetom, školska sportska društva i školski sportski savezi sa teritorije opštine Rožaje, koji su upisani u opštinski registar sportskih organizacija, da dostave Sekretarijatu za opštu upravu Opštine Rožaje podatak, da li  je u sportskoj organizaciji došlo do eventualnih promjena značajnih za vođenje opštinskog registra sportskih organizacija.

III     Javni poziv za upis u Opštinski registar sportskih organizacija u opštini Rožaje za 2018. godinu, otvoren je 15 dana od dana objavljivanja i traje od 01.12.2017 do 16.12.2017. godine.

IV     Sportske organizacije koje ne budu upisane u Opštinski registar sportskih organizacija gube pravo učešća na Konkursu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2018. godinu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za društvene djelatnosti, kulturu i sport Opštine Rožaje.

 

S E K R E T A R,

Hamdo Šutković, dipl.pravnik

Takođe pročitati i...

Komentariši