SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE USVOJILA NOVI STATUT I POSLOVNIK O RADU

Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje u novom sazivu održana je 25. oktobra 2018. godine. Odbornici su raspravljali o 12 tačaka dnevnog reda.
Usvojen je Statut opštine Rožaje, koji je usklađen sa odredbama nedavno usvojenog Zakona o lokalnoj samoupravi, po kojem se uređuju pitanja od značaja za funkcionisanje i rad lokalne uprave.
Novine Stauta , između ostalog su, da će Skupština vršiti nadzor, na koji se način troše sredstava Budžeta opštine. Statutom je predviđeno da funkcija predsjednika Skupštine bude profesionalna i uvodi se još jedna novina: potpredsjednik Skup[tine koji tu funkciju obavlja volonterski. Opština može imati, najviše, dva potpredsjedika, a predsjednik podnosi izvještaj o stanju imovine opštine. On donosi i Kadrovski i Integracioni plan. U slučaju prestanka mandata, novi predsjednik se mora izabratu u roku od 30 dana.
U cilju transparentnosti, novim Statutom je predviđeno da čelnici lokalne uprave, tromjesečno posredstvom lokalnih medija, informišu javnost o svom radu. Novi Statut opštine Rožaje je usvojen jednoglasno.


Takođe, usvojen je i novi Poslovnik o radu SO Rožaje na ovoj sjednici. Tokom rasprave grupa odbornika Bošnjačke stranke podnijela je amandman. U članu 50. stav 1 da se“ brišu riječi predsjednika opštine, a dodaju riječi nadležnog radnog tijela Skupštine“. U obrazloženju se kaže, da Zakon o lokalnoj samoupravi ni u jednom svom članu ne prepoznaje Predsjednika opštine kao osnivača javnih službi. Osnivač Javnih službi je Skupština, pa shodno tome organe upravljanja trebala bi da imenuje Skupština. Amandman je podržan od svih odborničkih klubova u rožajskom parlamentu, pa je Poslovnik oradu Skupštine opštine Rožaje jednoglasno usvojen sa predloženim amandmanom.
Odbornici su usvojili odluke o zaradama lokalnih funkcionera ,službenika i namješteniika. Ove odluke su usvojene, pod uslovom da se obezbijedi pismena saglasnost od Ministarstva ekonomije. Konstatovano je da ukoliko se ne obezbijedi saglasnost do sljedećeg zasijedanja, ove dvije odluke neće imati pravnu snagu.
Odluka o određivanju lokacije za izgradnju postrojenja za snabdijevanje energijom-toplane, pobudila je interesovanje kod odbornika.Opozicioni odbornici su izrazili sumnju u mogućnost realizacije ovog projekta. Međutim, odluka je usvojena sa 21 glasom za i 8 uzdržanih.
Predsjednik Skupštine je nakon zasijedanja u izjavi za RTR izrazio zadovoljstvo što je većina odlika usvojena jednoglsno uz poštovanje demokratske procedure i Poslovnika o radu Skupštine.

Takođe pročitati i...

Komentariši