Raspisan konkurs za dodjelu nagrade „30. septembar“

Na osnovu člana 8 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu Nagrade „30.septembar“ („Sl. list RCG-opštinski propisi“ br. 24/07) Žiri za dodjelu nagrade „ 30. septembar“, r a s p i s u j e


O G L A S
za dodjelu nagrade „30. septembar“ za 2019. godinu

Nagrada „30. septembar“ kao oblik javnog priznanja opštine Rožaje dodjeljuje se za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva.

Nagrada se može dodjeljivati i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Rožaje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu.

Pravo predlaganja za Nagradu imaju privredna društva, javne službe, političke partije, nevladine organizacije, sportske i druge organizacije, grupe građana i pojedinci.

Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa naznakom za koje se djelo i ostvarene rezultate kandidat predlaže za dodjelu Nagrade, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata.

Predlozi se dostavljaju Službi za skupštinske poslove sa naznakom za Žiri za dodjelu nagrade „30. septembar“ za 2019.godinu od 07. avgusta do 20. septembra 2019.godine.

ŽIRI ZA DODJELU NAGRADE „30. SEPTEMBAR“ ROŽAJE
P r e d s j e d n i k,
dr Rasim Halilović

You may also like...