Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni list CG”, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru (Sl.list CG br. 41/19), a u vezi sa Zaključkom Vlade Crne Gore br.07-3038 od 11. jula 2019. godine, predsjednik Opštine Rožaje raspisuje:

JAVNI POZIV
za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine

  1. Pozivaju se svi zaposleni u organima i službama lokalne uprave opštine Rožaje, koji imaju najmanje šest godina radnog staža, od kojih poslednju godinu u opštini Rožaje, a koji su zainteresovani za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine, da do 30. avgusta 2019. godine podnesu starješini svog organa zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.
  2. Zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50% mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.
  3. Zaposleni koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.
  4. Visina bruto zarade, određuje se kao prosječan iznos posljednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine.
  5. Straješina će o zahtjevu zainteresovanog zaposlenog odlučiti do 30. septembra 2019. godine.
  6. Zaposlenom prestaje radni odnos danom isplate otpremnine.
  7. Zaposleni kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, odnosno sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva obuhvaćena članom 41 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa.
  8. Ograničenje iz tačke 7 ovog poziva ne odnosi se na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

You may also like...