Radni sastanak sa Fondom za razvoj Albanije, povodom prekogranične saradnje

Juče je organizovan radni sastanak sa Fondom za razvoj Albanije povodom ostvarivanja prekogranične saradnje kroz zajedničke razvojne projekte, što predstavlja nastavak započete saradnje od februara 2015.godine, kada su predstavnici ovog fonda bili delegacija u opštini Rožaje.

Sastanku su prisustvovali predsjednik opštine Ejup Nurković,  sa savjetnicom za izradu razvojnih projekata, Amelom Kalender i šefom Službe za protokol, Mensurom Kalenderom, predsjednica opštine Gusinje, Anela Čekić sa direktorom Direkcije za investicije, direktor Direkcije za investicije opštine Plav, Fuad Feratović, direktorica Regionalne turističke organizacije Bjelasica i Komovi, programski direktor Fonda za razvoj Albanije sa svojim saradnicima, predsjednik okruga Skadar sa svojim saradnicima, predsjedniici opština Keljmendi i Margegaj sa svojim saradnicima.

Sastanak je protekao u razmatranju glavnih problema i izazova s kojima se prekogranični region suočava, oblasti od zajedničkog interesa i mogućnostima zajedničkog nastupanja za dobijanje podrške od strane EU i razvojnih fondova.

Prekogranični region se suočava sa istim problemima, koji se odnose na slabu socijalno-ekonomsku situaciju, zastarelu putnu infrastrukturu, nepostojanje prekogranične trgovinske i privredne saradnje najbližih komšija, iseljavanje lokalnog stanovništva i velike zahtjeve od strane građana, Vlada i EU.

Na sastanku je zaključeno da postoji veliko interesovanje za ostvarivanje aktivne saradnje između lokalnih zajednica u prekograničnom regionu, koja se može ostvariti najprije kroz kreiranje i sprovođenje zajedničkih projekata, pogotovo u oblastima lokalne i regionalne infrastrukture, turizma, trgovine, poljoprivrede i unapređenja efikasnosti lokalnih samouprava.

Dogovoreno je da se ubrzo potpiše Sporazum o saradnji između ADF, opština Rožaje, Plav i Gusinje i RTO Bjelasica i Komovi, da se razmijene glavni razvojni projekti i da se potom organizuje dvodnevni radni sastanak na kojem će se identifikovati najmanje 10 strateških projekata kojim će se kandidovati prema razvojnim fondovima i fondovima EU.

[huge_it_gallery id=”1”]

 

Takođe pročitati i...

Komentariši