PRVA DVOJEZIČNA INFO TURISTIČKA TABLA U ROŽAJAMA

Članovi NVO PO „Runolist“ i mladi iz Opštine Rožaje su kroz projekat „Razvoj održivog turizma kroz uključivanje mladih u Opštini Rožaje“, kreirali i dizajnirali prvu dvojezičnu info turističku tablu u Opštini Rožaje.
Značaj Info turističke table za Rožaje je veliki, u smislu turističke infrastrukture koja prati razvoj jedne turističke destinacije. Opština Rožaje pripada nivou destinacije koja ja na samim počecima razvoja,
i postavljanjem signalizacionih turističkih info objekata daje se potrebna ozbiljnost.
Turističke table čine nezaobilazan elemenat u samoj izgradnji turističke infrastrukture.

Info turistička tabla koja je postavljena sastoji se iz tri dijela:
Prvi: na kojem je predstavljen planinski vijenac koji okružuje Rožaje, na kojem su oznčene planine i njohova nadmorska visina, kao i nacionalne staze za hajking i bajking (pješačenje i biciklizam) u prirodi.
Drugi: na kojem je predstavljeno uže gradsko jezgro , sa označenim društvenim i turističkim mjestima, kao i predstavljenim objektima za smještaj I ishranu.
Treći: na kojem je predstavljen kratak tekst o Rožajama, istoriji Rožajskog kraja, sakralnim i vjerskim objektima, kao I servisnim informacijama koje su od važmosti građanima i budeućim turistima (na Maternjem i Engleskom jeziku).

Na predstavljanju prve dvojezične Info turističke table prisustvovali su i Direktor Turističke organizacije Rožaje g. Amel Dedeić, kao i Sekretar za kulturu i društvene djelatnosti i sport, g. Ajsel Kalač.

IMG_0003 IMG_0015 IMG_0020

You may also like...