Predsjednik SO Rožaje, Almir Avdić sa saradnicima u zvaničnoj posjeti Ambasadi Republike Turske u Crnoj Gori

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje g-din AlmirAvdić sa sekretarom Skupštine opštine AmeromDacićem i savjetnicom za odnose sa javnošću Elzom Mujević  boravio je u Podgorici u zvaničnoj posjeti ambasadorski Republike Turske u Crnoj Gori g-dji Songul Ozan. 

Prilikom posjete ocijenjeno je da Crna Gora i Republika Turska imaju izvaredne političke odnose, dok se ekonomski odnosi ove dvije države jačanju svakodnevno. 

Kako  su tradicija, kultura i običaji rožajskog kraja u mnogome slični sa tradicijom naroda Turske , Ambasadorka je istakla posebnu pažnju koja je usmjerena daljem razvoju opštine Rožaje, ističići da ćeu narednom periodu ambasada Turske sa njom na čelu, zajedno sa njenim prijateljskim institucijama dodatnoraditi na ulaganju u opštini Rožaje. 

Predsjendnik Skupštine opštine Rožaje g-din AlmirAvdić je istakao da dosadašnja saradnja izmedju Republike Turske i opštine Rožaje je rezultirala mnogobrojnim ulaganjima u opštini Rožaje, čime su se uslovi u mnogim rožajskim institucijama poboljšali, davajući poseban akcenat na poboljšanje uslova rada u obrazovnim institucijama. Takodje je napomenuo da je opština Rožaje do sada uspostavila bratske odnose saopštinama Bayramapaša i Kutahya iz Istanbula , kaodio procesa zbližavanja kako stanovnika Rožaja  , takoi stanovnika Crne Gore sa stanovništvom RepublikeTurske. Proces zbiljažavanja naših dviju država će se nastaviti i u narednom periodu, kroz ovakve ili sličneprograme. 

Ambasadorka Turske u Crnoj Gori g-dja Songul je istakla zadovoljstvo posjetom predstavnika opštineRožaje, naglašavajući da će se dalja saradnjaAmbasade Turske i opštine Rožaje ogledati u budućimulaganjima u opštini Rožaje.

You may also like...