Saradnja organa lokalne uprave, NVO i građana u borbi protiv korupcije

Danas je u Rožajama u maloj sali Doma kulture održana je tribina na temu „ Saradnja organa lokalne uprave, NVO, građana i privatnog sektora u borbi protiv korupcije”, koju je organizovala NVO “Euromost” u saradnji sa sa Opštinom Rožaje. Na tribini su govorili: predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković, professor Pravnog fakulteta u Podgorici dr Velimir Rakočević, izvršni direktor NVO “Euromost“ Almer Mekić, predsjednik zajednica Opština Crne Gore Refik Bojadžić, Izet Bralić iz SDP-a i Nusret Kalač iz DPS-a.

Transparentnost lokalne samouprave podstiče partnerstvo sa nevladinim organizacijama i privatnim sektorom. Transparentnost se ogleda u uključivanju predstavnika civilnog društva i privatnog sektora u rad lokalnih tijela i komisija, redovnom informisanju, konsultovanju o pitanjima od značaja (aktima, odlukama) za život i rad svih subjekata u lokalnoj zajednici. Istinsko partnerstvo između lokalne vlasti, NVO i privatnog sektora zasnovano je na principima odgovornosti, uzajamnog postovanja i uvažavanja interesa svih subjekata a doprinosi i smanjenju mogućnosti za korupciju i predstavlja veliki izazov za lokalnu samoupravu.

Jako je važno za sve one koji su zaposljeni u lokalnoj samoupravi da imaju svoj integritet i profesionalizam. Ljudi mogu biti kvarljivi što je i izvorno značenje korupcije, kvarenje ljudi ili jednostavnije pristrasno postupanje. Lokalna samouprava je ogledalo društva u cjelini i ja kao građanin ,ukoliko hoću da ostvarim neko svoje pravo ,a to ne budem mogao uraditi ja ću svakako izraziti nezadovoljstvo i neću imati povjerenja u organe lokalne samouprave, kazao je Rakočević.

Drastično se opština slabi a drastično se i povećava imovina povlašćenih izvođača radova. Važna stavka u ovome je i javno-privatno partnerstvo.

Kabinet predsjednika

You may also like...

Komentariši