Podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

  • Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat “Poslovni objekat”, investitor: “ZIJO” d.o.o. Rožaje.
  • Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine (kancelarija br.6) svakim radnim danom od 10h do 14h, počev od 30.07.2019. godine.
  • Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

You may also like...