Podnijet zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Naručilac: Opština Rožaje
Broj 0101- 2936
Datum; 29.11.2019.godine.
Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki
male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ), Optina Rožaje, dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI Broj 0101- 2936

Naručilac: Opština Rožaje
Broj 0101- 2935
Datum; 29.11.2019.godine.
Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki
male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ), Optina Rožaje, dostavlja


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI Broj 0101- 2935

You may also like...