Pitanje odbornika Nusreta Kalača na IV redovnoj sjednici SO Rožaje

Na  IV redovnoj sjednici  SO-e Rožaje, održanoj dana 30.10.2014.godine u skladu sa Statutom i  čl. 66 i 67 Poslovnika o radu SO-e Rožaje, odbornik DPS-a gospodin Nusret Kalač je postavio pitanje koje glasi:

 

  1. Zašto je ove godine donešena odluka o ukidanju manifestacije „Dani gljiva, ljekovitog bilja i zdrave hrane“ i ako je ista bila predviđena Programom rada Centra za kulturu Rožaje za 2014.godinu?

Odgovor na odborničko pitanje možete vidjeti klikom na:Odgovor na pitanje odbornika Nureta Kalača

You may also like...