Parlamentarni izbori 2016

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA

  • Sedmodnevene informacije u skladu sa članom 28

Analitička kartica za period od: OBAVJEŠTENJE

Analitička kartica za period od: OBAVJEŠTENJE

Analitička kartica za period od: 18.07.2016 do 24.07.2016.

Analitička kartica za period od: 25.07.2016 do 31.07.2016.

Analitička kartica za period od: 01.08.2016 do 07.08.2016.

Analitička kartica za period od: 08.08.2016 do 14.08.2016.

Analitička kartica za period od: 15.08.2016. do 01.08.2016.

Analitička kartica za period od: 22.08.2016. do 28.08.2016.

Analitička kartica za period od: 29.08.2016. do 04.09.2016.

Analitička kartica za period od: 05.09.2016. do 11.09.2016.

Analitička kartica za period od: 12.09.2016. do 18.09.2016.

Analitička kartica za period od: 19.09.2016. do 25.09.2016.

Analitička kartica za period od: 26.09.2016. do 02.10.2016.

Analitička kartica za period od: 03.10.2016. do 09.10.2016.

Analitička kartica za period od: 10.10.2016. do 16.10.2016.

Analitička kartica za period od: 17.10.2016. do 23.10.2016.

Analitička kartica za period od: 24.10.2016. do 31.10.2016.

Analitička kartica za period od: 31.10.2016 do 06.11.2016.

Analitička kartica za period od: 07.11.2016 do 13.11.2016.

  • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 32

Putni nalozi za period od: 12.07.2016. do 17.07.2016.

Putni nalozi za period od: 18.07.2016. do 24.07.2016.

Putni nalozi za period od: 25.07.2016. do 31.07.2016.

Putni nalozi za period od: 01.08.2016. do 07.08.2016.

Putni nalozi za period od: 08.08.2016. do 14.08.2016.

Putni nalozi za period od: 15.08.2016. do 21.08.2016.

Putni nalozi za period od: 22.02.2016. do 28.08.2016.

Putni nalozi za period od: 29.08.2016. do 04.09.2016.

Putni nalozi za period od: 05.09.2016. do 11.09.2016.

Putni nalozi za period od: 12.09.2016. do 18.09.2016.

Putni nalozi za period od: 19.09.2016. do 25.09.2016.

Putni nalozi za period od: 26.09.2016. do 02.10.2016.

Putni nalozi za period od: 03.10.2016. do 09.10.2016.

Putni nalozi za period od: 10.10.2016. do 16.10.2016.

  • Petnaestodnevne informacije u skladu sa članom 29 i članom 30

OBAVJEŠTENJE 12.07.2016. do 26.07.2016.

OBAVJEŠTENJE 27.07.2016. do 10.08.2016.

OBAVJEŠTENJE 11.08.2016. do 25.08.2016.

OBAVJEŠTENJE 26.08.2016. do 09.09.2016.

OBAVJEŠTENJE 10.09.2016. do 24.09.2016.

Analitička kartica za period od: 12.07.2016. do 26.07.2016.

Obavještenje o socijalnim davanjima za period 12.07.2016. do 26.07.2016.

Analitička kartica za period od: 27.07.2016. do 11.08.2016.

Obavještenje o socijalnim davanjima za period 27.07.2016. do 11.08.2016.

Analitička kartica za period od: 12.08.2016. do 25.08.2016.

Obavještenje o socijalnim davanjima za period 12.08.2016 do 25.08.2016.

Analitička kartica za period od: 26.08.2016. do 09.09.2016.

Obavještenje o socijalnim davanjima za period 26.08.2016. do 09.09.2016.

Analitička kartica za period od: 10.09.2016. do 25.09.2016.

Obavještenje o socijalnim davanjima za period 10.09.2016. do 25.09.2016.

Analitička kartica za period od: 26.09.2016. do 09.10.2016.

Obavještenje o socijalnim davanjima za period 26.09.2016. do 09.10.2016.

Analitička kartica za period od: 10.10.2016. do 16.10.2016.

Obavještenje o socijalnim davanjima za period 10.10.2016. do 24.10.2016.

Javna preduzeća čiji je osnivač Opština Rožaje:

Izjava DOO “Sportski centar” Rožaje    DOO “Sportski centar”

Izjava JU “Centar za kulturu” Rožaje    JU “Centar za kulturu”

Izjava DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje DOO “Vodovod i kanaliyacija”

Turistička organizacija Rožaje – Putni nalozi za period od: 25.07.2016. do 31.07.2016.

Turistička organizacija Rožaje – Putni nalozi za period od: 01.08.2016. do 07.08.2016.

Turistička organizacija Rožaje – Putni nalozi za period od: 19.09.2016. do 25.09.2016.godine

DOO “Komunalno” Rožaje – Putni nalog za 27.09.2016.godine

Turistička organizacija Rožaje – Putni nalozi za period od: 03.10.2016. do 09.10.2016.godine

DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje Putni nalog za 07.10.2016.godinu

DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje Putni nalog za 24.10.2016.godinu

DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje Putni nalog za 28.10.2016.godine

DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje Putni nalog za 02.11.2016.godinu