Opština Rožaje braniće prostor Štedima

Priča o nelegalnoj gradnji na planini Štedim ponovo je aktuelna u Rožajama.

Na području tog planinskog masiva nalazi se, kako je utvrđeno, sedam bespravno podignutih građevinskih  objekata koji, kako se sumnja, pripadaju građanima Kosova čiji identitet za sada nije utvrđen. Vidan je i iskop pristupnih puteva prema tim objektima, te intervencija na izvorištu vode koje se ubraja u razvojne potencijale tog područja.

Imajući u vidu dugoročne planove razvoja opštine Rožaje, predsjednik Ejup Nurković je preuzeo neophodne mjere, pa je u utorak, sa predstavnicima odjeljenja bezbjednosti Peći i Rožaja i sekretarom nadležnog opštinskog sekretarijata Rusmirom Dzudževićem obišao područje na kojem se bespravno gradi.

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje Almir Avdić, ukazujući na važnost tog područja, potvrdio je u ime  lokalne samouprave da su državne nadležne službe obaviještene o tom problemu te da je izvjesno da će djelovati u skladu sa važećim propisima a u cilju zaštite javnog interesa.

Avdić je podsjetio da problem nelagalne gradnje na Štedimu datira od prošle godine i da ga država tada nije u potpunosti riješila.

„Lokalna samouprava braniće žustro teritoriju Štedima“ kazao prvi čovjek lokalnog parlamenta napominjujući da je taj prostor generator budućeg razvoja opštine.

Avdić je, u okviru priče o nelegalnoj gradnji na Štedimu, lokalnim izvođačima radova poručio da teže kolektivnom interesu te da odbijaju poslove koji zajednici ne donose dobro.

Protor Štedim- Hajla valorizovaće se na više načina što će i dalje, kako je najavljeno, biti praćeno višemilionskim ulaganjima Vlade Crne Gore. Gradiće se žičara, ski staze, bazne stanice, prateći objekti, elektroenergetska, saobraćajna, komunalna i ostala infrastruktura a vršiće se i nabavka opreme i mehanizacije za potrebe ski centra.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2PqPgoWgdgM&feature=youtu.be

You may also like...