ODRŽAN SASTANAK OPŠTINSKOG TIMA ZA UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

Danas je na inicijatvu predsjednika Opštine Rožaje  gospodina Ejupa Nurkovića, održan sastanak kriznog štaba gdje je jednoglasno usvojena odluka predsjednika, o proglašenju vanrednog stanja, prouzrokovanog obilnim kišnim padavinama u protekla dva dana. 
 
Poslije uvodne riječi predsjenika, emitovana je kratka video reportaža sa terena koju je uradila televizija Rožaje gdje je jasno prikazana alarmantna situacija na terenu. 
 
Na teritoriji cijele Opštine Rožaje, došlo je do izlivanja rijeka iz korita koje su nosile  sve pred sobom te je tom prilikom nastala velika materijana šteta na putnoj i ostaloj infrastrukturi a samim tim poplavljene su kuće i domaćinstva, a jedna porodica je morala biti evakuirana.
 
Na sastanku je također donijeta odluka o formiranju komisije za procjenu šteta nastalih ovim nepogodama a ista će imati zadatak da u pet dana od uručenja rješenja, obiđe cijelo područje Opštine Rožaje, pogođeno poplavama i sačini detaljne informacije o nastaloj šteti kako u domaćinstvima tako i na infrastrukturi(putevi, prolazi, mostovi…). 
 
Predsjednik Opštine Ejup Nurković, zahvalio se kako građanima tako i svim službama, sekretarijatima, direkcijama i Policijskoj upravi Rožaje,  koji su doprinijeli da se u ključnom momentu pomogne stanovništvu i gradjanima koji su bili direktno pogodjeni poplavama te pozvao na dalju saradnju i koordinaciju kako bi se lakše evidentirali svi problemi i efikasnije  pristupilo rješavanju tih problema.
 
Otvoren je poseban žiro račun za (za sanaciju šteta nastalih elementarnim nepogoda-poplava) a broj žiro računa je: 550-650250-03 na koji se mogu uplatiti sredstva za pomoć u saniranju štete nastale ovim nepogodama a koja iznosi nekoliko stotina hiljada eura.
 
 
Kabinet predsjednika
 

Takođe pročitati i...

Komentariši