Danas je zvanično krenula realizacija rekonstrukcije rezervoara Golo Brdo

Lokalna samouprava je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja pokrenula inicijativu rekonstrukcije i puštanje istog u funkciju. Postojeći rezevoar prvobitno je napravljen 1986. godine te je bilo potrebno hitno pristupiti njegovoj rekonstrukciji i prilagoditi ga trenutnim standardima kao i potrebama u cjelini.

Sa pomenutog rezervoara biće riješeno snabdijevanje vodom naselja Goše i Vukovar kao i industrijske zone Zeleni. Radove izvodi d.o.o Vodovod i kanalizacija – Rožaje.

You may also like...