Odbornici rožajskog parlamenta NKT donirali dio mjesečne naknade

Almir Avdić, predsjednik SO Rožaje

Juče 23.03.2020. godine održan je kolegijum predsjednika SO sa predsjednicima odborničkih klubova svih političkih partija koje partcipiraju u lokalnom parlamentu. Svrha održavanja kolegujuma je aktuelna situacija i mogućnosti djelovanja lokalnog parlamenta odnosno svih njenih aktera u cilju primjena mjera nadležnih državnih intitucija.

Takodje je prihvaćena inicijativa od strane svih predsjednika odborničkih klubova da će dati preporuku svojim odbornicima da dio svoje odborničke naknade doniraju Nacionalnom koordinacionom timu kako bi i na taj način dali doprinos u nastaloj situaciji.
Između ostalog preporuka sa kolegijuma je da organi lokalne uprave sprovedu mjere, a u skladu sa svojim mogućnostima, kako bi pomogli i lokalnu privredu u narednom periodu za prevazilazenje posljedica nastale sitacije na njihovo poslovanje.

Naravno, upućen je apel sa kolegijuma građanima, privrednim subjektima kao i svim društvenim akterima da je ovo vrijeme kada treba da iskazemo svoju solidarnost i da svako na svoj način pokaze odgovornost i da se svi pridržavamo mjera koje je donijela Vlada C.G, prije svega zbog nas, naših porodica, a i zbog čitavog drustva.

Predsjednik SO Rožaje
Almir Avdić

You may also like...