DOO “Komunalno” apeluje na građane za solidarnost u novonastaloj situaciji

Poštovani građani Rožaja,

Svi smo svjesni trenutka i situacije u kojoj se nalazimo, ja kao Tehnički Rukovodilac DOO “Komunalno” Opštine Rožaja, u ime svih naših radnika, a u interesu svih građana Rožaja apelujem na sva pravna i fizička lica da:

  • Ne bacate otpad na ulicama, trotoarima i drugim javnim zelenim površinama.
  • Komunalni otpad iz stambenih i poslovnih objekata odlagati na propisan način i to po mogućnosti u vrećama ili kesama zavezanim odložiti posudama za odlaganje komunalnog otpada.
  • Molimo Vas da ne rasturate komunalni otpad prilikom odlaganja u vašim posudama (kantama ili kontenjerima ).
  • Da se savjesno i odgovorno ponašate uz strpljenje i razumijevanje obzirom na novonastalu situaciju u kojoj se nalazimo.
  • Među najizloženjim stanovnicima naše Opštine su upravo radnici Komunalnog koji rade na transport i odvoz komunalnog otpada.
  • Svjesni značaja njihovog rada za cijeli grad molim sve sugrađane da svojim odgovormim ponašanjem doprinesu u smanjenju rizika obolijevanja radnika DOO ”Komunalno” Rožaje.

Sami se zapitajte kakve bi bile posljedice po cijeli grad i zdravlje svih nas kad bi oni bili prinuđeni da prestanu sa svojim redovnim radnim aktivnostima.

U ime Komunalnog DOO Rožaje vas obavještavamo da ulažemo ogromne napore u domenu naših mogućnosti kako bi smo našim radom reagovali preventivno u sprečavanju korone virusa u našem gradu.

DOO “Komunalno”Rožaje
Tehnički rukovodilac
Elvedin Zekić

You may also like...